″برای ارزیابی اوضاع افغانستان از کارشناسان بی طرف استفاده شود″ | افغانستان | DW | 19.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"برای ارزیابی اوضاع افغانستان از کارشناسان بی طرف استفاده شود"

حزب سوسيال دمکرات آلمان از حکومت فدرال اين کشور خواست، وظيفه خود را در زمينه گزارش دهي درباره وضعيت امنيتي افغانستان انجام دهد. جمهوري فدرال آلمان در فواصل منظم گزارشي درباره وضعيت امنيتي افغانستان منتشر مي کند.

راینر آرنولد کارشناس امور دفاعی حزب سوسیال دمکرات آلمان

راینر آرنولد کارشناس امور دفاعی حزب سوسیال دمکرات آلمان

«راينر آرنولد» کارشناس امور دفاعي در صحبتي با روزنامه «لايپزيگر فولکس سايتونگ» گفت، «حکومت در مورد اين مسئله تعلل کرده است. علاوه بر اين بايد ازنظر کارشناسان بي طرف براي ارزيابي وضعيت کنوني افغانستان استفاده شود. حکومت فدرال آلمان نبايد در گزارش خود تصوير غيرواقعي از وضعيت ارائه کند». به گفته آرنولد، «يکي از شرايط جناح حزب سوسيال دمکرات در مجلس براي تمديد ماموريت ارتش فدرال آلمان در افغانستان» انتشار اين گزارش در اوايل سال 2011 است.

او به جناح حزب خود در مجلس پيشنهاد مي کند، اگر وضعيت در محل مناسب است تمديد ماموريت ارتش افغانستان براي يک سال ديگر را بپذيرند. آرنولد در ادامه گفت، «ما هنوز به ارزيابي سال 2011 احتياج داريم. ما مي خواهيم ببينيم آيا استراتژي جديد براي افغانستان، آنگونه که در کنفرانسهاي بين المللي همچون لندن، کابل و روم تصويب شده اند، انجام پذير هستند». اين سياستمدار حزب سوسيال دمکرات به حکومت اخطار داد از انداختن اختلاف بين جناح حزب سوسيال دمکرات در مجلس بپرهيزد.

او گفت، «اگر کسي اينجا در صدد انداختن اختلاف بين ما است، او به نتيجه خوبي دست نمي يابد». راينر آرنولد» بعد از سفر اخيرش به افغانستان درباره موفقيت برنامه ادغام، اظهار خوشبيني کرد. حکومت افغانستان در صدد است در چهارچوب برنامه ادغام آندسته از جنگجوياني را به جامعه اين کشور برگرداند که نه به خاطر يک آرمان اساسي، بلکه به خاطر پول مي جنگند. . جمهوري فدرال آلمان براي اين برنامه 50 ميليون يورو در اختيار گذاشته است. آرنولد در اخير سخنانش گفت، «در افغانستان فرآيندهاي اميدوار کننده اي جهت تقويت جامعه مدني در جريان است.

براي ارزيابي اين مسئله ما به يک سال ديگر احتياج داريم، تا بتوانيم ارزيابي معتبري درباره اين ستون سوم استراتژي افغانستان در کنار حفاظت نظامي و بازسازي مدني داشته باشيم».

د پ آ/انتظاري

ويراستار: مبلغ

آگهی