براون : انتقال مسووليتهاي امنيتي به افغانها امسال آغاز مي يابد | آلمان و جهان | DW | 28.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

براون : انتقال مسووليتهاي امنيتي به افغانها امسال آغاز مي يابد

گوردون براون نخست وزيربريتانيا امروز پنجشنبه گفته است که انتقال مسووليتهاي امنيتي ازنيروهاي بين المللي به افغانها امسال شروع مي شود.

براوان حمايت خود را ازطرح صلح وادغام مجدد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مشروط به آنکه شورشيان خشونت را ترک بگويند و ارتباط با القاعده را بگسلند اعلام داشت.

براوان حمايت خود را ازطرح صلح وادغام مجدد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مشروط به آنکه شورشيان " خشونت را ترک بگويند" و " ارتباط با القاعده را بگسلند" اعلام داشت.

براون درشروع کنفرانس بين المللي افغانستان درلندن که درآن نمايندگان 70 کشور شرکت کرده اند، گفته است که : " اين يک زمان تعيين کننده براي کمک به مردم افغانستان است که خود امنيت شان را تامين کنند وخود برخويش حکومت کنند".

براون افزوده است:"اين کنفرانس آغاز پروسه انتقال را نشاني کرده و درمورد شرايط لازم که درتحت آن ما به کارانتقال مسووليت ها آغاز مي کنيم درسطح ولسوالي به ولسوالي وولايت به ولايت بين نيروهاي بين المللي وافغان توافق صورت مي گيرد".

براون هشدار داده است که ستراتژي مورد قبول " افغاني ساختن " براي اجرايش مستلزم زمان است.

نخست وزيربريتانيا گفته است که :" اما من معتقدم که آن شرايطي که دربرنامه مطرح شده است وما امروز امضايش مي کنيم زودتر ازآنچه برآورده مي شود که بسياري انتظار دارند. ودرنتيجه پروسه واگذاري مسووليت دراخيرامسال آغاز خواهد شد".

براون همچنان به افراط گرايان درافغانستان اخطار داد. اوگفت :" پيام ما امروز به القاعده روشن است، ما شما را شکست خواهيم داد. نه تنها درميدانهاي جنگ بلکه درقلبها و مغزهاي مردم افغانستان وهرکشورديگري که شما درآنجا پناه گرفته ايد".

براوان حمايت خود را ازطرح صلح وادغام مجدد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مشروط به آنکه شورشيان " خشونت را ترک بگويند" و " ارتباط با القاعده را بگسلند" اعلام داشت. اما براون علاوه کرده است که با مشتي جنگجو ديگر راهي باقي نمي ماند مگراينکه با آنها برخورد نظامي کرد.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی