برازيل وارجنتاين کشورِ هنوز تاسيس ناشدهء فلسطين را به رسميت شناختند | آلمان و جهان | DW | 09.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

برازيل وارجنتاين کشورِ هنوز تاسيس ناشدهء فلسطين را به رسميت شناختند

با انصراف امريکا از تلاش برای متوقف ساختن شهرک سازي اسرائيل درمناطق فلسطينها، اکنون بديلهاي ديگري براي فلسطين واسرائيل مطرح بوده مي توانند. تازه ترين انکشاف برسميت شناخته شدن کشورِ هنوز تاسيس ناشده فلسطين است.

کراولی گفته است:ما به تلاش هاي خود ادامه ميدهيم تا راهي را بيابيم که با آن بالاخره زمينۀ مذاکرات مستقيم براي آنها فراهم شود

کراولی گفته است:ما به تلاش هاي خود ادامه ميدهيم تا راهي را بيابيم که با آن بالاخره زمينۀ مذاکرات مستقيم براي آنها فراهم شود

فيليپ کراولي سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا گفته است حکومت کشور اش براي متوقف ساختن شهرک سازي يهوديان در مناطق فلسطيني ديگر تلاش نخواهد کرد. حکومت اوباما سعي کرده بود به اين ترتيب فلسطيني ها را دوباره به پاي ميز مذاکره بکشاند. اما وعده هاي بزرگ براي سازش و ضمانت هاي امنيتي امريکا براي اسراييل هم درين راستا ثمري نداشتند.

حکومت اسراييل نميخواهد کار ساختماني را در مناطق فلسطيني متوقف بسازد، ازينرو امکان مذاکرات مستقيم هم از دست ميرود. کراولي اميدوار است که مذاکرات ميان اسراييل و فلسطينيان لااقل بطور غيرمستقيم صورت بگيرد. او ميگويد:

"ما به تلاش هاي خود ادامه ميدهيم تا راهي را بيابيم که با آن بالاخره زمينۀ مذاکرات مستقيم براي آنها فراهم شود، و اين آرزوي ما است."

محمود عباس رئيس ادارۀ خودگردان فلسطين هم تا هنوز اميد اش را براي مذاکرات تحت رهبري ايالات متحدۀ امريکا از دست نداده است. عباس در ديدارش با پاپاندريو نخست وزير يونان در آتن گفت مذاکرات بدون شک در بحران قرار دارد. او از اتحاديۀ اروپا خواست يکجا با ايالات متحدۀ امريکا نقش سياسي خود را در روند صلح خاور ميانه بازي کنند.

محمود عباس رئيس ادارۀ خودگردان فلسطين هم تا هنوز اميد اش را براي مذاکرات تحت رهبري ايالات متحدۀ امريکا از دست نداده است.

محمود عباس رئيس ادارۀ خودگردان فلسطين هم تا هنوز اميد اش را براي مذاکرات تحت رهبري ايالات متحدۀ امريکا از دست نداده است.

در حاليکه عباس هنوز همه امکانات راه حل ديپلوماتيک را از دست رفته نمي پندارد، صداي انتقاد ها عليه اسراييل و ايالات متحدۀ امريکا در مناطق فلسطيني بلند شده است. مصطفي برغوثي سياستمدار ميانه رو فلسطيني و نامزد پيشين مقام رياست ادارۀ خود مختار، مذاکرات صلح تحت رهبري ايالات متحدۀ امريکا را بيشتر از اين بيهوده ميخواند. برغوثي به تلويزيون عربي الجزيره گفت:

"اگر ايالات متحدۀ امريکا يگانه کشوري است که اين مذاکرات را بصورت انحصاري اداره ميکند، و زمانيکه اين کشور ناکام ميشود و نميتواند بالاي اسراييل فشار وارد کند تا آنکشور تقاضا هاي جامعۀ بين المللي زير نام "نقشۀ راه يا رود مپ" را عملي سازد، يعني توسعۀ شهرک هاي يهودي نشين را بصورت کامل متوقف بسازد، وقتي امريکا در اين راستا ناکام ميشود، آنگاه هيچ روند صلحي وجود ندارد."

مصطفي برغوثي پيشنهاد ميکند که حالا سازمان آزادي بخش فلسطين خود به تنهايي بايد دولت مستقل فلسطين را اعلام بکند و جامعۀ جهاني را براي برسميت شناختن آن دعوت کند.

مصطفي برغوثي پيشنهاد ميکند که حالا سازمان آزادي بخش فلسطين خود به تنهايي بايد دولت مستقل فلسطين را اعلام بکند و جامعۀ جهاني را براي برسميت شناختن آن دعوت کند.

مصطفي برغوثي پيشنهاد ميکند که حالا سازمان آزادي بخش فلسطين خود به تنهايي بايد دولت مستقل فلسطين را اعلام بکند و جامعۀ جهاني را براي برسميت شناختن آن دعوت کند. سلام فياض نخست وزير فلسطين دقيقاً همين گام را چند بار در ماه آگست پيشنهاد کرده بود. در حاليکه کشور مستقلي بنام فلسطين تا هنوز اصلاً تأسيس نشده است، کشور هاي ارجنتاين و برازيل چند روز پيش بطور غير مترقب آنرا برسميت شناختند. غسان خطيب رئيس دفتر مطبوعاتي حکومت فلسطين نيز راه را براي اعلام يک دولت مستقل فلسطين باز مي بيند:

"مردم فلسطين و ادارۀ خودمختار از تصميم ارجنتاين و برازيل مبني بر برسميت شناختن دولت فلسطين با حدود مرزي سال 1967 تمجيد ميکنند. به باور ما اين امر با حقوق بين المللي مطابقت داشته و يقيناً تکميل کنندۀ روند صلح است که در آن، براي حل معضله، تشکيل دو دولت مطرح است، و اين طرح از حمايت بين المللي هم برخوردار است. ما اميدواريم که بقيه اعضاي جامعۀ جهاني هم از اين نمونه پيروي کنند."

حکومت ايالات متحدۀ امريکا از چنين يک راه بديل هشدار داده و مثل گذشته به مذاکرات و يک پيمان صلح اميدوار است.

سباسطين انگلبرخت / صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط