برادران کاسترو با هيئت کانگرس امريکا ملاقات کردند | آلمان و جهان | DW | 08.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

برادران کاسترو با هيئت کانگرس امريکا ملاقات کردند

پس ازآنکه پنجاه سال پيش درجريان جنگ سرد روابط ايالات متحده امريکا وکيوبا دچارتشنج شد، اکنون شماري ازنمايندگان کانگرس امريکا با فيدل کاسترو رئيس جمهور پيشين کيوبا و راول کاسترو برادرش ملاقات کردند.

راول کاسترو چهارساعت با هیئت امریکایی مذاکره داشت وگفته است حاضر درمورد هزچیز با کاخ سفید مذاکره بکند

راول کاسترو چهارساعت با هیئت امریکایی مذاکره داشت وگفته است حاضر درمورد " هزچیز " با کاخ سفید مذاکره بکند

خانم باربارا لي، عضو مجلس نمايندگان امريکا گفته است که وي وسايرنمايندگان کانگرس همراهش، اميدواراند که مناسبات ايالات متحده امريکا وکيوبا، تحت رياست بارک بسوي بهبود يافتن تغيير يابد.خانم باربارا بعد ازمذاکره با راول کاسترو، به روز دوشنبه افزوده است: به همين دليل است که " چرا ما دراينجا بوده ايم ". برادران کاسترو نيز گفته اند که حاضر اند با ايالات متحده امريکا مذاکره بکنند.

مسافرت پنج روزهء هفت عضو دموکرات کانگرس ايالات متحده امريکا که منسوب به گروه " بلک کاکوس" يا اعضاي افريقايي تبارکانگرس امريکا مي باشند، مصادف است با گزارشهايي که اوباما درنظر دارد برخي تعيزيرات ونه همه تعزيرات عليه کيوبا را تخفيف بدهد.

ايالات متحده امريکا تعزيرات اقتصادي کاملي را عليه کيوبا که يک کشوربا نظام کمونيستي يک حزبي مي باشد، درسال 1962 وضع کرد.

درعين زمان پيشنهادي درمجلس سناي امريکا مطرح شده است تا نماينده خاصي تعيين بکند که مناسبات با کيوبا را مورد بررسي قرار دهد.

هيئت ايالات متحده امريکا ازهنگام رسيدن به کيوبا به روزجمعه تا اکنون، با چندين تن ازمقامات عاليرتبه کيوبايي ازجمله ريکاردو الارکون سخنگوي شوراي ملي و برونو روريگويز وزيرخارجه کيوبا ملاقات کرده اند.

به روز دوشنبه هيئت کيوبايي با راول کاسترو ، برادر77 ساله فيدل کاسترو ورئيس جمهور کنوني کيوبا ملاقات کردند. راول کاسترو درسال 2006 پس ازبيماري برادرش فيدل کاسترو کفالت رياست جمهوري را بردوش گرفت ودرماه فبروري سال گذشته، رسماً رئيس جمهور کيوبا شد.

به روزسه شنبه دريک اعلاميه حکومتي کيوبا آمده است که رئيس جمهور آن کشورحاضراست" برمبناي حاکميت مساوي ...واحترام مطلق به استقلال ملي و حق انفکاک ناپذيرتعيين سرنوشت" ، درمورد" هرچيز" با کاخ سفيد مذاکره بکند.

دراين اعلاميه گفته مي شود که : موضع کيوبا که " درچندين مورد علناً اعلام شده است، درتطابق با آن اصولي است که از50 سال بدينسو"، يعني ازانقلاب کيوبا بدينسو صريحاً مطرح شده است

خانم لي، بعد از مقلاقات چهارساعته با راول کاسترو رئيس جمهور کيوبا گفته است : مباحثات روي بهبود بخشيدن به مناسبات دوجانبه واقتصادي بين دوکشور متمرکز شده بود.

فیدل کاسترو جانبدار تعیین یک نماینده خاص ازطرف امریکا برای بازنگری روابط امریکا وکیوبا می باشد

فیدل کاسترو جانبدار تعیین یک نماینده خاص ازطرف امریکا برای بازنگری روابط امریکا وکیوبا می باشد

خانم لي مذاکرات با راول کاسترو را صريح وگسترده خوانده وگفته است که وي همراهانش احساس اطمينان مي کنند ، راول کاسترو رئيس جمهور کيوبا مي داند که عادي ساختن روابط با واشنگتن وپايان دادن به تحريمها عليه کيوبا، براي هردوجانب سودمند مي باشد.

خانم لي همچنان گفته است: دراين مذاکرات به برقراري يک ديالوگ بدون پيش شرط ، بين کيوبا وايالات متحده امريکا نيز تماس گرفته شده است، ووي اين پيام را به کاخ سفيد مي رساند که اکنون وقت مذاکره با کيوبا است.

وقتي که رسانهء " سي ان ان" ازخانم نانسي پيلوسي، سخنگوي کانگرس ايالات متحده امريکا درمورد بازديد اين نمايندگان کانگرس امريکا ازکيوبا سوال مي شد، او گفته است:" اين تحريمها بيشتر به اجرا درنيامده اند".

مذاکرات خانم لي ودوهمکار ديگر وي با فيدل کاستروي 82 ساله ، درست به روزسه شنبه وفقط اندکي پيش ازبرگشت آنها به ايالات متحده امريکا، درهاوانا صورت گرفت.

خانم لي به تلويزيون " سي ان ان " درمورد فيدل کاسترو گفته است:" وي بسيارنيرومند به نظرمي رسيد. ما درخانه اش با وي ملاقات کرديم، خانه اي که داراي اثاث بسيارمعمولي بود. همسرش درآنجا حضور داشت وپسرش عکس ما را مي گرفت".

خانم لي افزوده است که " اين ملاقات ازبرخي جهات بسيارباحرارت بود، او يادداشت برمي داشت. او بسيارکنجکاو بود. ازما تقاضا کرد تا درمورد داکترکينگ برايش معلومات بيشتر بفرسيتم .براي آنکه او روي داکترمارتين لوترکينگ کارمي کند".

فيدل کاسترو که پس ازبيماري اش ديگردرمحضرعام ظاهرنمي شد و تنها ازطريق عکسها وفيلمهايش با شخصيتهاي مهم به مردم نشان داده مي شد، اين تصور را به وجود آورده بود که وضع صحي وي خراب است.

فيدل کاسترو که ازمدت طولاني بدينسو بيماراست، به روزيکشنبه درصفحه انترنتي اش ازمذاکره با ايالات متحده امريکا استقبال کرد.

فيدل کاسترو گفته است که تحريم اقتصادي 47 ساله ايالات متحده امريکا عليه کيوبا" مطلقاً اشتباه" بوده است. وي ازاين نظرريچارد لوگر، سناتورجمهوريخواه امريکايي حمايت کرده است که کاخ سفيد يک نماينده ويژه را براي بازنگري روابط با کيوبا تعيين کند.

فيدل کاسترو دريک مقاله ديگر ازکشورهاي امريکاي لاتين تقاضا کرده است که درکنفرانس سران دول امريکا که قراراست به تاريخ 17-19 اپريل برگزارشود، ودرآن بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا نيز شرکت مي کند، به انزواي کيوبا ازطريق مخالفت با تحريمهاي امريکا، پايان بدهند.

فرانس پرس/رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی