براثر حمله بر دومسجد در لاهور دست کم 80 تن کشته شده اند | آلمان و جهان | DW | 29.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

براثر حمله بر دومسجد در لاهور دست کم 80 تن کشته شده اند

تفنگداراني که واسکتهاي انتحاري پوشيده بودند به روزجمعه به دومسجدي که متعلق به اقليت مذهبي احمديه بود داخل شده ، نماز جمعه را به حمام خون تبديل کرده و 80 نفر را کشتند.

براثراین حمله برمسجد گارهی شاهو علاوه از 80 کشته 108 تن دیگر زخمی شده اند

براثراین حمله برمسجد گارهی شاهو علاوه از 80 کشته 108 تن دیگر زخمی شده اند

درشهر هشت مليوني لاهور، يک دسته از جنگجويان درمسجدي که نماز جمعه برگزاربود داخل شده با شليک تفنگ وپرتاب بمبهاي دستي و گروگان گرفتن حاضران يکي از مرگبار ترين حوادث را دراين شهر که درمعرض خشونت طالبان والقاعده قرار دارد به وجود آوردند.

اين هردو مسجد متعلق به جماعت مذهبي احمديه درپاکستان مي باشد. درپاکستان اين گروه غيراسلامي معرفي شده است. جمعيت اين اقليت مذهبي درپاکستان دومليون نفر تخمين شده است. حمله توسط افراط گرايان سني صورت گرفته است. وسعت اين حمله بيسابقه بوده است.

ايالات متحده امريکا اين عمل را به مثابه « خشونت بيرحمانه عليه مردم بي گناه » محکوم کرده است. فليپ کراولي سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده امريکا گفته است :« ما همچنان هدفگيري خشونت عليه هرگروه مذهبي ودراين مورد ( خاص ) عليه گروه احمديه را تقبيح مي کنيم».

مُظهراحمد متصدي امور دفاع عيرنظامي شهر گفته است :« تروريستها اين مساجد را مورد حمله قرار داده اند.آنها مردمي را که دربين مسجد بوده اند به گروگان گرفته اند».

اين حمله بردومسجد، با جنگ دوساعته وتبادله آتش بين پليس ونيروهاي کماندو ومهاجمان همراه بود، آواز انفجارها درمناطق همسايه شنيده مي شد وعمله نجات درخيابانها مي کوشيدند زخميان را به بيمارستان برسانند.

بلال احمد يکي ازنمازگران به آژانس فرانس پرس گفته است:« امام درحال موعظه بود که ناگهان از دور آوازهاي شليک شنيده شد... پس ازآن صداي شليک ها بلند تر ونزديک تر گرديد ومردم شروع به دويدن کردند تا خود را نجات بدهند.تفنگداران در درون عمارت مسجد داخل شدند وبه صوب طبقه دوم مسجد رفتند. حمله کنندگان مردان ريشوي جواني بودند که صورت شان را نپوشانده بودند. زمين مسجد پراز خون وشيشه بود».

پس ازوقوع حمله مردم لاهور دراطراف مسجد گارهی شاهو جمع شده اند

پس ازوقوع حمله مردم لاهور دراطراف مسجد گارهی شاهو جمع شده اند

همينکه درهردو محل شليک تفنگها خاموش شدند، مقامات ازيک صحنه خونين سخن به ميان آوردند، به ويژه درگارهي شاهو جايي که دهها جسد کشته شده کشف شد.

ساجد بهوتا يک مقام ارشد اداري درشهر لاهور گفته است که « حدود 80 نفر کشته شده اند». داکتررضوان ناصر رئيس خدمات نجات درلاهور گفته است که 108 تن زخمي شده اند .

جنگجويان منسوب به طالبان والقاعده ازعرصه سه سال بدينسو حملات بمبگذاري را درپاکستان به راه انداخته اند تا به زعم شان بدين ترتيب انتقام همکاري بين حکومت پاکستان وايالات متحده امريکا را به دليل جنگ درافغانستان بگيرند.

پس ازآنکه دراول ماه جنوري حملات انتحاري درمنطقه بنو موجب کشته شدن 101 نفر به هنگام مسابقه واليبال شد، حمله روز جمعه يکي ازبدترين حملاتي مي باشد که توسط افراط گرايان درپاکستان به راه انداخته مي شود.

درنه حمله تروريستي اي که ازماه مارچ تاحال درلاهور صورت گرفته است، 265 نفرکشته شده اند. لاهور شهر تاريخي اي است که زادگاه ومحل زندگي بسياري ازمقامات نظامي واستخباراتي پاکستان مي باشد.

شمار دقيق حمله کنندگان درگارهي شاهو معلوم نيست، اما پليس ازسه تن سخن به ميان آورده است. رانا اياز يک مقام ارشد پليس محلي گفته است:« « آنها ازقسمت عقبي به مسجد داخل شده اندوشروع به شليک کردن کردند.آنها مسلح با بمبهاي دستي ، واسکتهاي انتحاري وساير سلاحها بودند».

رسماً گفته شده است که يکي ازحمله کنندگان خود را منفجرساخته است. دوتن آنها دستگيرشده اند که يکي ازآنها نوجوان مي باشد.يکي ديگرآنها به شدت زخمي شده است.

فرانس پرس /رسول رحيم

ويراستار : صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی