بدرفتاری با پناهجویان افریقایی در اسراییل | آلمان و جهان | DW | 26.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بدرفتاری با پناهجویان افریقایی در اسراییل

مدت ها بود که به ندرت مهاجران به اسراییل می رفتند؛ اما وضعیت در جریان سال های اخیر تغییر کرده است. همواره شمار زیادی مهاجران از افریقا به این کشور می روند؛ اما دولت اسراییل به آنها حق و اجازه اقامت نمی دهد.

در آغاز، شمار مهاجران افریقایی در اسراییل چند صد نفری بیش نبود، اما حالا به چندین هزار افزایش یافته است. در مقایسه با موج مهاجران در خاورمیانه، این شمار زیاد نیست. با وجود آن، حکومت اسراییل به آنها اجازه اقامت نمی دهد و براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد برای پناهندگان، به آنها حق پناهندگی داده نمی شود؛ دلیل مقامات اسراییلی این است که به این وسیله ویژگی یهودی دولت اسراییل توسط مهاجران با خطر مواجه نگردد.

در همین حال، حدود هزار تن در منطقه هاتیکوا در جنوب تل ابیب، پایتخت اسرائیل دست به تظاهرات زدند و خواهان اخراج پناهجویان افریقایی از اسراییل شدند. آنها شماری از زباله دانی ها را به آتش کشیدند و پلیس بعضی از آنها را دستگیر کرده است. خانم میری ریگیف، نماینده حزب راستگرایی لیکود نیز در میان تظاهرکنندگان بود. او گفت که سودانی ها مانند "سرطان در جامعه" هستند.

وزیر داخله اسرائیل می گوید که بیشتر مهاجران افریقایی به دلایل اقتصادی به این کشور آمده اند و باید اخراج شوند.

وزیر داخله اسرائیل می گوید که بیشتر مهاجران افریقایی به دلایل اقتصادی به این کشور آمده اند و باید اخراج شوند.

بحث های تحریک کننده در اسراییل در رابطه با 60 هزار انسان از سودان، اریتره و دیگر کشورها دامن زنده شده است. این پناهجویان به کمک باندهای قاچاقبر از طریق شبه جزیره سینا و مرز با مصر به اسراییل آمده اند. در همین حال، زنان مهاجر از تجاوز جنسی در مسیر راه به اسراییل سخن می گویند.

ایلی یشی، وزیر داخله اسراییل می گوید که اکثریت مهاجران به دلایل پیگرد و آزارهای سیاسی نه، بلکه به دلایل اقتصادی به اسراییل آمده اند و او می خواهد آنها را خارج سازد. او در کنست یا پارلمان اسراییل در این باره گفت: "هیچ دولتی در جهان مانند اسراییل به فکر کرامت انسانی نیست. تقریباً همه موارد اخراج در محکمه عالی معطل می مانند. ما در این قسمت پیش نمی رویم. هیچ کشور نورمال در جهان چنین رویه ندارد. اگر کسی تمام وسایل را بدون استثناء در اختیار من قرار دهد، در این صورت حین یک سال یک مهاجر نیز در اسراییل باقی نخواهد ماند. ما با کمک خدا هویت یهودی دولت اسراییل و رویای صهیونیستی را حفظ خواهیم کرد".

وزیر داخله اسراییل می گوید که بخش بزرگ جمعیت اسراییل مانند او فکر می کند. قابل یادآوری است که موارد جداگانه وجود دارد که مهاجران در ارتکاب به اعمال سنگین جزایی سهم دارند؛ اما وزیر داخله اسراییل چنین وانمود می کند که اکثر مهاجران جنایتکار هستند و به این دلیل باید آنها دستگیر و اخراج شوند.

تایشمن / مبلغ

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

آگهی