بحران یونان، نگرانی ها دراروپا | آلمان و جهان | DW | 06.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

بحران یونان، نگرانی ها دراروپا

بحران یونان وتظاهرات خشونت آمیز دراین کشور اروپا را تکان داد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان در اعلامیه حکومت اش، در رابطه با وضعیت بحرانی، هیچ تردیدی نشان نداد.

default

اوگفته است:"مسأله تنها بر سر آینده اروپا است و در نتیجه بر سر آینده آلمان، نه کمتر و نه بیشتر از این!"

مرکل افزود: مجموع کمک های اروپا برای یونان، که اکنون پارلمان آلمان باید روی آن تصمیم اتخاذ کند، در گذشته سابقه نداشته است. صدراعظم همچنان گفت که اروپا بر سر دو راهی قرار دارد:

"اروپا باید تصمیم بگیرد که آیا "راه قدیمی" را دنبال میکند، یا نه. این "راه" معمولاً طوری بود که از مشکلات کمتر مستقیماً نام گرفته میشد، نتایج پیامد های آن بقدر کافی مورد غور قرار نمی گرفتند، و اینکه اکثر اوقات امید برده میشد که همه چیز به نحوی دوباره درست و خوب خواهد شد. امید برای خوبی همیشه به معنای این نبوده است که واقعاً هم "خوب" شود."

منظور مرکل با این کلمات بطور مشخص این بود که یونان، با وجود هشدار ها، در جمع کشور های پذیرفته شده که واحد پولی یورو دارند. صدراعظم آلمان از ذکر نام هم خود داری نکرده و گفت: در آنزمان احزاب سوسیال دموکرات و سبز ها حکومت آلمان را در دست داشتند. مرکل افزود که برعکس خودش، برای کمک به یونان، موفق شده است شرایطی را به تصویب برساند.

صدراعظم آلمان از احزاب مخالف، و همچنان از افرادی که در صفوف حزب خودش با این کمک مالی به یونان تردید دارند، خواست تا اداره مالی را از محدوده مسوولیت های شان بیرون نکنند و برای تحکیم نظم در اروپا و سراسر جهان تلاش کنند.

مرکل گفت:"تقدم سیاست در برابر بازار های مالی باید دوباره ایجاد گردد. ما باید درین راستا کار کنیم، و تا رسیدن به این مرام آرام نخواهیم گرفت!"

واکنش فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه پیشین آلمان و رهبر مخالفان در برابر سخنان انگلا مرکل بسیار تند بود. او گفت: جامعه اروپا، از زمان ایجادش، اکنون در برابر بزرگترین آزمون تحمل و پایداری قرار دارد، اما من شک دارم که همه اعضای حکومت به این نکته آگاه باشند. شتاین مایر رییس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در پارلمان علاوه کرد که حکومت آلمان مدت زیادی این معضله را به تعویق می انداخت، در حالی که حزب وی از چند ماه بدینسو از وخامت وضع اقتصاد یونان به تکرار هشدار داده بود، اما این هشدار ها بی نتیجه ماندند. موضعگیری حزب سبز ها نیز همینگونه بود، شتاین مایر گفت:

"خانم مرکل! ما شما را برای این اقدام ملامت نمیکنیم. ما شما را مقصر میدانیم که چرا اینقدر دیر اقدام کرده اید، و این مصیبتی را که باعث شده اید، بسیار عظیم است."

شتاین مایر افزود: ما باید علل این بحران را بررسی کنیم و بار این بحران را عادلانه تقسیم کنیم.

پس از این بحث در پارلمان، رؤسای احزاب ائتلاف حاکم و احزاب مخالف برای رسیدن به یک موضعگیری مشترک تلاش کردند، اما آنها در این نشست خود به کدام نتیجه ای نرسیدند. طوری که دیده میشود طرح حکومت انگلا مرکل برای کمک به یونان بروز جمعه در پارلمان کشور، تنها از جانب ائتلاف حاکم به تصویب خواهد رسید.

اشتوتسل/ ابراهیم خیل

ویراستار: یاسر

آگهی