بحران پناهجویان در سال 2016 حل می شود؛ اما چگونه؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 31.12.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

بحران پناهجویان در سال 2016 حل می شود؛ اما چگونه؟

یک میلیون پناهجو در سال 2015 به آلمان آمده اند. بعد از ورود اکنون مساله ادغام این افراد مطرح می شود. به خصوص که ایالت ها باید مسولیت خود را به دوش بگیرند. اینک چشم اندازی به مهمترین اقدامات داریم.

توزیع پناهندگان

حکومت فدرال در آینده هماهنگی توزیع پناهجویان در آلمان را به عهده دارد. تاکنون در این رابطه حکومت های ایالتی خودشان مسولیت داشتند. اساس توزیع در آینده قراردادی به نام " کونیگس اشتاینر شلوسل" است. یعنی به خصوص ایالت های جمهوری فدرال برای شرکت در تامین مالی سهیم می شوند. به اساس این قرارداد حکومت فدرال و حکومت های ایالتی موظف می شوند که تا کدام سرحد در مصارف عمومی سهم بگیرند. این مصارف از روی در آمدهای مالیاتی و نفوس هر ایالت تعیین می شود. فرض براین است که حدود نیمی از تمام متقاضیان حق ماندن در آلمان را دریافت می کنند. با توجه به رقم بالای شمارپناهجویان بسیاری از ایالت های فدرال با پذیرش پناهجویان با چالش مواجه هستند. دولت فدرال اکنون" مراکز انتظار" ایجاد می کند. جایی که پناهجویان در آینده از همان جا توزیع می شوند.

کمک های مالی

به طور کلی حکومت فدرال در سال 2016 به ایالت ها تا 4 میلیارد یورو کمک می کند. از جنوری 2016 حکومت فدرال ماهانه برای هر پناهجو 670 یورو به ایالت مربوطه می پردازد. اضافه براین ایالت ها 350 میلیون یورو برای مراقبت از پناهجویان نا بالغ و خوردسال بدون همراه دریافت می کنند. برای ساخت مسکن تا سال 2019 سالانه 500 میلیون یورو در اختیارشان گذاشته خواهد شد. علاوه بر اموال سابق ارتش آلمان، شهرداریها املاک را با شرایط مطلوب تر دریافت می کنند. برای آنکه بتوانند از آن برای ساخت مسکن استفاده کنند.

هزینه های مراقبت و نگهداری

حکومت فدرال پولی که از حذف پرستاری اطفال تا سال 2018 ذخیره می شود را برای بهبود وضعیت کودکان در مهد کودک ها اختصاص داده است. به عنوان مثال برای اینکه جای بیشتر برای کودکان در مهد کودکها وکودکستان ها ایجاد شود.

کشورهای امن

آلبانیا، کوزو ومونتنگرو به اصطلاح" کشورهای امن مبداء" ارزیابی می شوند. هدف این است که متقاضیانی که از این کشورها می آیند باید هر چه زودتر به کشورهای شان بازگشت داده شوند. علاوه براین شهروندان این کشورها از اول سپتمبر 2015 در تقاضای پناهندگی شان آمده است که اجازه ندارند در آلمان کار کنند. این ممنوعیت از اشتغال در طول روند پناهندگی وبعد از رد آن وعمدتا برای متقاضیان پناهندگی از کشورهای بالقان اعمال می شود.

دوره های ادغام اجتماعی

حکومت فدرال کورس های ادغام اجتماعی برای متقاضیان پناهندگی را آغاز می کند که "دورنمای خوبی برای ماندن" دارد. این خدمات عمدتا پناهجویان مناطق بحرانی مانند سوریه را شامل می شود. علاوه براین بودجه وامکانات مالی بیشتر برای این دوره ها تعیین شده است. پناهجویان در دوره های ادغام اجتماعی زبان وتاریخ آلمان را می آموزند.

مراکز پذیرش اولیه

متقاضیان از "کشورهای امن مبداء" در آینده باید تا مشخص شدن نتیجه روند پناهندگی در مراکز پذیرش بمانند. پناهجویان دیگر کشورها تا به شش ماه در چنین مراکزی جای داده می شوند. تا کنون آنها بعد از سه ماه به یک اقامتگاه طولانی مدت انتقال داده می شدند. در طول مدت اقامت در مراکز پذیرش اولیه ترجیحا تنها پناهجویان کمک غیر نقدی دریافت می کنند.

مراقبت های درمانی

از سال 2016 ایالت های آلمان در مورد کارت صحی پناهجویان تصمیم می گیرند. با این کارت پناهجویان به طور مستقیم می توانند به داکتر مراجعه کنند. تا حالا آنها باید تائیدی مقامات مسول را تقاضا می کردند وبا خود برای مراجعه به داکتر می بردند. ایالت های آلمان باید صندوق بیمه درمانی را مکلف بسازند که بازپرداخت ومصارف هزینه های درمانی را به عهده بگیرند.

قاچاقبر

برای قاچاقبران انسان در آینده مجازات سخت وشدیدتری در نظر گرفته شده است. تا کنون اشخاصی که دیگران را در بدل پول برای ورود به آلمان کمک می کردند جریمه نقدی می شدند. در آینده حکم زندان 3 ماه تا 5 سال برای قاچاقبران انسان در نظر گرفته شده است.

DW.COM