بحران سياسي تايلند دورنماي تاريکي را براي اين کشورترسيم مي کند | آلمان و جهان | DW | 27.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بحران سياسي تايلند دورنماي تاريکي را براي اين کشورترسيم مي کند

به دنبال فرودگاه هاي بين المللي اکنون فرودگاه هاي ملي نيز دراشغال مخالفان سياسي حکومت درآمده اند، اما نخست وزيرهنوز هم نمي خواهد استعفا بدهد وخود را منتخب مردم مي خواند.

مظاهره چیان حزب اتحاد مردم برای دموکراسی با انتخابات جدید بازهم شانس برگشت به قدرت را ندارند

مظاهره چیان حزب اتحاد مردم برای دموکراسی با انتخابات جدید بازهم شانس برگشت به قدرت را ندارند

در شهر بانگکوک پايتخت تايلند وضعيت عادي نيست. ميدان هوايي به و سيلۀ تظاهر کنندگان گروه "اتحاد مردم براي دموکراسي" به محاصره کشيده شده است.اما آنچه که از ماه ها به اين سو در سرک و جاده هاي بانکوک اتفاق مي افتد، با دموکراسي خيلي کم مرتبط است و يا اصلا ً سروکاري ندارد.هدف از اين اعتراضات دموکراسي نيست، آنچنان که از اين مفهوم مراد مي شود. "حزب اتحاد مردم براي دموکراسي" عليه سومچي ونگسوات ، نخست وزير منتخب مظاهره مي کند. باوجود آنکه حزب او به نام "حزب نيروي مردم" در انتخابات اخير اکثريت آرا را کمايي کرد، اما سومچي ونگسوات خسربره نخست وزير مخلوع تکسين نيز است که به دليل رشوت خوري و فساد مالي محکوم شد ه است. باوجود محکوميت، تکسين در تبعيد به سر مي برد. طرفداران حزب "اتحاد مردم براي دموکراسي" فکر مي کنند که او از تبعيد گاه اش سر نخ امور را در دست دارد و خسر بره اش را از آنجا هدايت مي کند.

سومچي ونگسوات با اعمالش نه مي تواند خلاف اين ادعا را ثابت کند، و نه درستي آن را.فشار و اعتراضات در سرک و جاده ها امور روزانه را در تمام کشور از کار انداخته است. بحران اوج مي گيرد و به اين ترتيب آناني را به صحنه فرامي خواند که قبلا ً نخست وزير تکسين را به وسيلۀ کودتايي از قدرت برانداختند، يعني ارتش تايلند را.

زیبله گولته رئیس بخش آسیای دویچه وله ونویسنده این تبصره

زیبله گولته رئیس بخش آسیای دویچه وله ونویسنده این تبصره

باوجود آنکه رهبر ارتش در رابطه با اوج گيري بحران، امکان يک کودتا را رد کرده است و حکومت را براي برگذاري انتخابات جديد فرا خوانده است، اما در صورتي که چنين کودتايي نيز صورت گيرد، مساله به آن وسيله حل نمي شود. آنچه که محقق است، حزب "اتحاد مردم براي دموکراسي"در انتخابات برنده نخواهد شد.در انتخابات قبلي نيز آنان موفق نشدند.به عوض آن اين حزب خواهان امتيازات است که قاعده بنيادي دموکراسي "يک شخص و يک راي"را در واقع از درون خواهد پوساند. به اين وسيله نفوذ زارعان برنج کار را که "حزب نيروي مردم" را به قدرت آوردند، نيز از ميان خواهد رفت.

به اين دليل با اين اعترا ضات تنها آيندۀ سياسي نخست وزير مطرح نيست، بلکه امور زيادي در تايلند با خطر مواجه اند. کشور خود را در وضعيتي نابساماني مي يابد که يا انتخابات جديد برگزار گردد، و نتايج اين انتخابات روابط قدرت حاکم موجود را تاييد خواهد کرد. سپس حزب "اتحاد مردم براي دموکراسي" بار ديگر به سرک و جاده ها واکنش نشان خواهد داد. امکان دوم: ارتش به کودتا د ست خواهد زد، سپس دموکراسي دست کم موقتا ً راهي گورستان خواهد شد.

اما امکان بد تر:مبارزه قدرت ميان حکومت و اپوزيسيون به صورت نهايي در جاده ها رخ خواهد د اد. حکومت طرفدارانش را نيز به تظاهرات بزرگ فراخوانده است. به احتمال زياد اين تظاهرات عاقبت صلح آميز درپي نخواهد داشت. و اين انگيزه اي ديگر براي مداخلۀ ارتش خواهد بود. به هرصورت درونما بر اي تايلند بد به نظر مي آيد. وضعيت از کنترول خارج شده است. کشور را پايان سياست و بي ا عتبار شدن نهاد هاي آن تهديد مي کند. يک سناريويي مايوس کننده، آن هم نه فقط براي تايلند، بلکه براي تمام منطقه.

مطالب مرتبط

آگهی