بحران بولويا | آلمان و جهان | DW | 15.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بحران بولويا

گزارش شده است که در ولايت پاندو ، به تعداد 30 دهقان کم زمين به صورت فجيح به قتل رسيده اند. رييس جمهور موراليس حالت اضطراري را اعلام کرد

تظاهرات علیه حکومت در بولویا

تظاهرات علیه حکومت در بولویا

در بولويا در روز هاي اخير صحنه هاي دردناکي اتفاق افتاده است: طرفدارن موراليس رييس جمهور و مخالفين به لت و کوب همديگر با مشت و لگد، سنگ و چوب و چماق هاي آهنين پرداخته اند. در منطقۀ کوبييا ، ارتش به زور مخالفان حکومت را از ميدان هوايي که به اشغال شان در آورده بودند، بيرون کرد.

گزارش شده است که در ولايت پاندو ، به تعداد 30 دهقان کم زمين به صورت فجيح به قتل رسيده اند. رييس جمهور موراليس اعلام حالت اضطراري در آنجا را چنين بيان داشت:

"مسالۀ کوبييا – پاندو، بسيار جدي است. حالت اضطراري در آنجا اعلام شد تا از عمليات تخريب گرانۀ رهبران اتحاديه جلوگيري گردد. اعلام حالت اضطراري به اين منظور است تا از جان مردم دفاع شود و ديگر قتل و کشتار بيرحمانۀ مردم بي دفاع صورت نگيرد. آنچه اتفاق افتاده است، جنايت عليه بشريت است."

اعلام حالت اضطراري در منطقه اي که درکل از کنترول خارج شده است ، در واقع تيل بر آتش ريختن بود. والي هاي 5 ولايت که خواهان خود مختاري بيشتر اند و موراليس رييس جمهور همديگر را متقابلا ً متهم مي نمايند که مسوول قهر و خشونت هاي اخير بوده اند.

موراليس به عنوان نخستين رییس جمهور از سرخ پوست بومي طرفداران خود را تشويق کرد تا از سياست انقلاب دموکراتیک دفاع نمايند و اگر لازم آمد، با جان و زندگي شان

موراليس به عنوان نخستين رییس جمهور از سرخ پوست بومي طرفداران خود را تشويق کرد تا از سياست "انقلاب دموکراتیک" دفاع نمايند و اگر لازم آمد، با جان و زندگي شان

در سنتا کروز، يکي ولايات مهم مخالف حکومت مرکزي ، تعداد زيادي از والي هاي محافظه کار برخورد هاي تازه اي را عليه حکومت طرح ريزي مي کنند. روبين کوستاس والي ولايت سنتا کروز متهم است که گروه هاي راديکال چماق به دستان را مورد حمايت قرار داده است تا به چور و چپاول و ويران کردن ساختمان هاي دولتي دست زنند. اما والي نامبرده به نوبه اش با متهم کردن حکومت به کشتار هاي اخير مي گويد:

"ما هشدار مي دهيم که اگر فقط يک فرد ديگر به قتل برسد و يا يک فرد ديگر زخمي گردد، براي ما اين پايان امکان هرگونه گفتگو با حکومت خواهد بود."

ديروز بدون آنکه رسما ً تصديق گردد، گفته شده است که رييس جمهور امر زنداني کردن والي ولايت پاندو را صادر کرد ه است، زيرا او مسوول قتل و کشتار بي رحمانۀ دهقانان کم زمين بوده است. ماريو کوسيو والي ولايت تريجا، که از روز ها به اين طرف سعي مي کند تا ميان حکومت و مخالفان ميانجي گري نمايد، از اوج گرفتن قهر و خشونت هوشدار داده مي گويد:

"اگر از آخرين فرصت ها براي گفتگو غفلت شود، درآن صورت فقط يک فرد مسوول آن است،وي رييس جمهور و حکومت اومي باشد. ما با وجود شرايط نامناسب، به هرگونه تلاش دست مي زنيم تا اين گفتگو را از شکست نجات دهيم و اين چيزي است که مردم بولويا به آن ضرورت دارند."

در اين ميان موراليس به عنوان نخستين رييس جمهور ازسرخ پوست بومي، طرفداران خود را تشويق کرد تا از سياست "انقلاب دموکراتیک" دفاع نمايند و اگر لازم آمد، با جان و زندگي شان. او همزمان اعلام داشت که حاضر است با مخالفان در بارۀ متن پيشنهادي قانون اساسي مورد مناقشه، مذاکره کند. امروز رهبران اتحاديه دولت هاي امريکايي جنوبي يوناسور (Unasur) بنا بر دعوت ميشيله بخليت گرد هم آيند تا با بحث و گفتگو از افزايش بحران بکاهند.

آگهی