بحران ایبولا: داکتران کیوبایی درمأموریت سیاسی | آلمان و جهان | DW | 26.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بحران ایبولا: داکتران کیوبایی درمأموریت سیاسی

مساعی داکتران کیوبا در مبارزه با بیماری ایبولا تحسین جهانی را برانگیخته است.اما منتقدین به این باور اند که حکومت کمونیستی کیوبا داکتران خویش را به منظور مأموریت های سیاسی به منطقه فرستاده است.

Ebola Bekämpfung Helfer Liberia

امدادگران ایبولا در لایبریا

کیوبا طرز کمک در حالات بحران را برای جهان غرب نشان می دهد. این کشور بیشترین تعداد داکتران را از میان کشور های جزایر کاربین به غرب افریقا فرستاده است.

رژیم کمونیستی کیبوبا از آغاز ماه اکتوبربه اینسوبیش از 250 داکتر و پرستار را به غرب افریقا فرستاده است. بنابرگزارش سازمان جهانی صحت قراراست همچنان 50 کارمند صحی دیگرنیز به غرب افریقا توظیف گردند. از آغاز شیوع ایبولادر ماه مارچ سال روان حدود 4500نفردر پی ابتلا به این بیماری جان خودرا از دست داده اند که اکثراین تلفات در کشورهای لایبریا، سیرالئون و گینه ثبت شده اند.

WHO Margaret Chan und Roberto Morales Ojeda

مارگریت چان دبیرکل سازمان جهانی صحت و داوید نابارو فرستاده ویژه سازمان ملل در مورد ایبولا

اظهار آمادگی رژیم کاسترودر مبارزه با این بیماری در سرتاسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است و در همین ارتباط مارگریت چان دبیر کل سازمان جهانی صحت وهمچنان داوید نابارو فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل در مورد ایبولا شخصاً از مساعی راوول کاسترو ورابرتومورالیس وزیرامورصحت کیبوباابراز امتنان کرده اند. حتی خصم قدیمی این کشور، یعنی ایالات متحده امریکا، نیزتلاش های رژیم کیوبا را در این ارتباط مورد تمجید قرار داده است.

کیوبا بزرگترین هیئت امدادی را دراختیارجهان قرارمی‌دهد

کیوبا با معرفی هیئت امدادی خویش تمام جهان را تحت الشعاع قرارداده است و این نخسیتن مورد نیز نمی باشد. داکتران و پرستاران کیوبایی سال 2005نیز در پی فاجعه زمین لرزه در بخش پاکستان ایالت کشمیربه کمک شتافتند و تعداد آنان خیلی بیشترازامدادگران خودکشور پاکستان بود.سال2010نیزکیوبایی ها اولین امداد گران درپی فاجعه ی زلزله هائیتی بودند که به محل رسیدند.

باآنکه کشورهای دیگر جهان نیز در مناطق مواجه با بحران مواد امدادی و مددرسانان خودرا می فرستند؛ اما اپیدیمی ایبولا درغرب افریقانشان می دهد که این مورد چقدر زمان می گیرد.

در این ارتباط خوسه لوئیز دُفابیو مدیردفترسازمان بین المللی صحت در هاوانا گفت که «کیوبا باداشتن ویژگی مختص به خویش، توانایی اینرا دارد تا سریع عمل کند.مخصوصاًبه دلیل تجربه های داکتران و همچنان خواست سیاسی این کشور.»

کیوبااز وجه داکترانش درآمد میلاردی دارد

درست همین مورد را انتونیوگودیس یکی از داکتران کیوبایی و رییس حزب تبعید شدۀ اتحاد لیبرالهای کیوبا که مقر آن در حال حاضر در مادرید پایتخت اسپانیا می باشد، مورد انتقاد قرار داده و به باور او جهت سیاسی کیوبا به هیچ صورت آرزوی کمک را مقدم نمی شمارد. به گفته او هدف رژیم هاوانا فقط واکنشهای عامه میباشد که در حال حاضرپاسخ به این نوع کمکهاست. او افزود: " کیوبااین کمک هارا اولاً به دلیل صیقل دهی رخنمای سیاسی خویش انجام می دهد. دوم به دلایل اقتصادی و سوم امیدواربه اینست که کشورهاییکه کمکهای کیوبا را دریافت می کنند، در همایش های سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر به سود کیوبا رأی بدهند.

براساس گزارش وزارت ملی صحت کیوبا درحال حاضر 50.000 کارمندبخش بهداشت این کشوردر66 کشور جهان ایفای وظیفه می کنند. از این میان 30.000 تن در کشور ونیزویلا مصروف کاراند و با توجه به این، از جمع 83.000 داکتر این کشور،حدود یک سوم آنان در خارج مشغول کارمی باشند. و به این ترتیب 12.000 داکترکیوبایی در برازیل، 2000 در انگولا و 2000 داکتراین کشور در ممالک دیگر افریقایی مصروف کار اند.

Kubanische Ärzte auf dem Weg ins Ebolagebiet

داکتران کیوبا درراه سفر به مناطق درگیر با ایبولا

بنابرین رژیم کیوبا از این بابت، سالانه بیش از شش میلیارد ایرومفاد می کند؛ زیرا معاشی که به این داکتران داده می شود، یک قسمت خیلی کوچک مصارف این داکتران در خارج می باشد.طورمثال برازیل برای هریک داکتر، ماهانه 3.100 ایرو به حکومت کیوبا می دهد؛ اما اکنون پس از فشار های حکومت برازیل دست کم داکتران کیوبایی 900 ـ ایرو معاش دریافت می کنند. طبق گزارش سازمان جهانی صحت کیوبا روزانه بطور مجموعی حدود 190 ایرو از بابت هریک از امدادگران خویش درآمد دارد. با آنهم سفارت این کشوردر برلین، دررابطه به سوال دویچه ویله در زمینه معاش داکتران کیوبایی در مناطق ایبولا پاسخی ارائه نکرد.

شرایط سخت برای امدادگران کیوبایی

امدادگرانی را که کیوبا به غرب افریقا فرستاده است، گفته می شوید که همه آنان فقط کسانی اند که تجربه کار در خارج رادارند.اکنون قرار است این افراد شش ماه در این مناطق کار نمایند. در مقایسه داکتران اتحادیه های بین المللی دیگر، طورمثال امدادگران سازمان داکتران بدون مرز فقط برای شش ماه در مناطق درگیر ایبولا توظیف می گردند؛ زیرا کار با لباسهای مخصوص محافظتی خیلی دشوار می باشد.

پوشیدن لباسهای محافظتی یکی از مهمترین مواردیست که امداد گران بایدآنرا رعایت کنند؛ زیراسرایت این ویروس وخطرابتلا به ایبولاخیلی شدید می باشد.

کیوبایی ها چگونه می توانند رضاکارانه خدمت کنند؟

رسانه های جناح اپوزیسیون کیوبا درخارج رسماً تأئید کرده اند که در صورت ابتلاء به ویروس ایبولا، امدادگران کیوبایی اجازه برگشت به کشور خودرا ندارند. داکتران کیوبایی ایکه از مأموریت به غرب افریقا امتناع نموده اند، گفته اند که تمام اعضای هیئت کیوبایی بایست قبل از مأموریت به غرب افریقا، مدارک لازم در این زمینه را امضاء می کردند. دربرابر داکتران و امداد گران رضا کار سازمان داکتران بدون مرز در صورت ابتلاء به این ویروس به زودترین فرصت ممکن به کشورهای خویش برگردانیده می شوند.

با آنهم گفته می شود که 15.000 رضاکارکیوبایی برای مأموریت در غرب افریقاثبت نام کرده اند.اما به گفته گویدیس ثبت نام آنان ممکن است، ولی اینکه رضا کارانه بوده باشد کمتر احتمال می رود؛ زیرا در کیوبا کسانیکه در چنین مواردی مخالفت کنند کار خودرا از دست می دهند و یا هم دست کم موقف آنان ضعیف می شود و یا فرزندش در دانشگاه راه نمی یابد.

DW.COM