1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

بحران انرژی

بحران انرژی به وضعیتی گفته می‌شود که در تدارک انرژی محدودیت و تنگنای شدیدی ایجاد شود. افزایش قیمت مواد سوخت باعث می‌شود که فشار اقتصادی تشدید یابد، اما در عین زمان فرصتی را برای روی آوردن به انرژی‌های پاک ایجاد می‌کند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر