1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

بحران اقتصادی پروژه‌های انرژی خورشیدی را در اسپانیا صدمه زد

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

انرژی خورشیدی یا سولر بهترین بدیل برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است. به این دلیل دولت اسپانیا سرمایه گذاری‌های سودبخشی را در این عرصه نوید داده بود. اما بحران اقتصادی باعث صرفه جویی و کاهش کمک‌های دولتی گردید که در نتیجه ان هزاران سرمایه گذار کوچک سرمایه شان را از دست داده اند. ابتکار انرژی خورشیدی در این کشور به یاس تبدیل شده است.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF/video-39654114

آلبوم عکس از آرشیف:

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

طالبان امروز از یکصد و سومین سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند

سالروز استقلال افغانستان؛ تجلیل طالبان، انتقاد کاربران

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی