بحث وبررسي اطلاعات جديد درباره ي حمله هوايي قندوز درپارلمان | آلمان و جهان | DW | 16.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

بحث وبررسي اطلاعات جديد درباره ي حمله هوايي قندوز درپارلمان

امروزپارلمان آلمان اطلاعات جديد درباره ي حمله هوايي برتانکرهاي ربوده شده درقندوز را به بحث گرفته است.پيش ازاين، ماهها حمله هوايي در قندوزچنين استدلال مي شد:طالبان مي خواستند اين دوتانكر را به حيث بمب متحرك استفاده كنند.

default

آن دو خطر براي پايگاه نيروي نظامي آلمان بودند به همين دليل بايد نابود مي شدند. در اين باره گزارش هاي مختلف بيرون آمد. گفته مي شود كه در اين حمله هدف اصلي تانكر ها نبودند بلكه هدف طالباني بودند كه در اطراف تانكر ها جمع شده بودند.

حالااين سوال مطرح مي شود كه آيا نيروهاي آلمان اجازه ي چنين حملاتي را دارند؟

نيروهاي نظامي آلمان كه در چار چوب نيرو هاي بين المللي كمك به امنيت افغانستان، "ايساف"، در اين کشور ماموريت انجام مي دهند، اين كه در افغانستان چه كار ها را اجازه دارند و چه كار ها را اجازه ندارند، درچندين قعطنامه سازمان ملل متحد وفيصله هاي مختلف ناتو و فيصله هاي مشترك با حكومت افغانستان، تعيين شده است. مثلاًَ قعطنامه ۱۸۳۳ سازمان ملل متحد كه در آن چنين درج شده است:

” ايساف بايد حكومت افغانستان را براي بهبود اوضاع امنيتي در كشور و در مبارزه عليه طالبان، القاعده و ديگر گروه هاي بنيادگر و از بين بردن خطر ها ازاين ناحيه، حمايت كند.”

همچنان در ماموريت ايساف كه به تاريخ ۳ دسامبر سال روان " بوندس تاگ" يا پارلمان مرکزي آلمان آن را از نو تدوين كرد، آمده است كه ماموريت نيروي نظامي اين كشور را ”تامين امنيت” در افغانستان تشكيل مي دهد. در آن از يك صلاحيت محدود در حالات اضطرار دفاعي چيزي گفته نشده است. اما نيروي نظامي آلمان سالهاي متمادي صلاحيت هايش را خود محدود كرده بود. حكومت آلمان شروط و ملاحظات ملي "ايساف" را پذيرفته است. خشونتي كه به قتل منجر مي شود، تنها زماني براي سربازان آلماني اجازه بود كه طرف مقابل بالاي شان حمله صورت بگيرد و يا امكان حمله وجود داشته باشد. اما از تابستان سال روان بدينطرف اين "صلاحيت هاي محدود" ديگر اعتبار ندارند. دليل آن اين است كه نيروهاي نظامي آلمان روز به روز مورد حملات شورشيان قرار مي گيرند.

حال وزارت دفاع آلمان براي سربازان اش صلاحيت بيشتر داده است. سربازان آلماني در چنين حالات مي توانند به هدايتنامه كه بنام "كارت جيبي" نزد شان شهرت دارد و هر سرباز آلماني هنگام كه به ماموريت فرستاده مي شود، در جيب اش دارد، مراجعه كند. مثلاًَ در جاي از اين هدايتنامه آمده است:

” جلو حمله را با برخورد و يا حمله مستقيم بالاي افرادي كه حمله را طرح ريزي، آماده و حمايت كرده اند و يا برخورد دشمنانه از خود نشان دهند، مي توان گرفت.”

سربازان ديگر تنها اجازه شليک كردن را در حالات دفاعي، حالاتي كه خطر آنها را تهديد مي كند، ندارند، بلكه براي جلوگيري از حملات نيز، مي توانند از خود واكنش نشان دهند.

اينكه آيا با چنين مقرارات، مي توان حمله هوايي بالاي دوتانكر در قندوز را متناسب خواند، كميسيون تحقيقي كه امروز به كارش آغاز كرده است ، معلوم روشن خواهد کرد.

مانفریدگونتسکه/ نبیله کریمی الکوزی

ویراستار: یاسر

آگهی