بحث دربارۀ موانع و مشکلات روزنامه نگاران دراولين کنفرانس منطقوي رسانه ها وانتخابات درهرات | افغانستان | DW | 22.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بحث دربارۀ موانع و مشکلات روزنامه نگاران دراولين کنفرانس منطقوي رسانه ها وانتخابات درهرات

كنفرانس منطقوي دو روزه رسانه ها وانتخابات كه ازروزقبل درهرات آغاز شده بود، امروز با صدور بيانيه 8 ماده يي مشترك به پايان رسيد.

کنفرانس منطقوي رسانه ها وانتخابات در هرات

کنفرانس منطقوي رسانه ها وانتخابات در هرات

دراين بيانيه بر لزوم دفاع از حقوق حرفۀ روزنامه نگاران، آزادي بيان ومطبوعات ونيز با تاکيد بر ضرورت حفظ و ارتقاي نقش نظارتي مطبوعات به خصوص در ساحه هاي مهمي مانند انتخابات، باور به آزادي و استقلال امنيت مطبوعات و روزنامه نگاران تاكيد شده است.

دراين کنفرانس نمايندگان روزنامه نگاران و رسانه ها ازکشورهاي ايران، پاکستان، تاجيکستان،ترکمنستان، هندوستان وروزنامه نگاراني ازافغانستان دعوت شده بودند.

امام محمد وريماچ مسوول عمومي مرکز ژورناليزم افغان وبرگزارکننده کنفرانس منطقوي رسا نه ها وانتخابات، هدف از تدويراين گردهمايي را بالا بردن ظرفيت کاري ژورناليستان، بررسي چالش ها فرا روي آنان درانتخابات و تبادل تجربيات ژورناليستان افغان وکشورهاي اشتراک کننده عنوان کرد. وريماچ افزود، چون ما به برگزاري انتخابات نزديک مي شويم، خوبست روي موضوعات منطقوي وجامعه جهاني درعرصه مطبوعات صحبت کنيم و وضعيت فعلي رابررسي کنيم که رسانه ها چکارمي توانند بکنند.

درجريان اين کنفرانس فخرالسادات مفيدي روزنامه نگاراشتراک کننده ازايران درمورد شيوه هاي برگزاري انتخابات درايران گفت که رسانه ها بازتاب دهنده ديدگاههاي عمومي جامعه هستند. او از 4 عامل مهم که رسانه ها ،احزاب ،مردم و حکومت هستند، ازجمله عوامل تاثيرگذار در انتخابات ياد کرد و افزود که هرگاه تعادل و توازن يکي ازاين 4 رکن به هم بخورد، درشيوه هاي برگزاري انتخابات مشکل ايجاد مي شود. او انتقال تجربيات را کمک کننده خوبي براي رسانه ها در پوشش دهي انتخابات دانست . و گفت که رسانه ها مي توانند با استفاده از اين تجربيات نقش جدي تري را درانتخابات ايفا نمايند. او علاوه کرد:

کنفرانس خبری در نشست منطقوي رسانه ها وانتخابات در هرات

کنفرانس خبری در نشست منطقوي رسانه ها وانتخابات در هرات

"بررسانه درايران اعمال فشار وجود دارد، ولي ما به اين باور هستيم که وضع به اين صورت باقي نخواهد ماند."

سيد محمد علي رضواني مديرمسوول روزنامه اقتدارملي موانع سرراه رسانه ها درانتخابات رياست جمهوري درافغانستان را، دو مشکل مي داند: اول مشکل قانوني که درقانون انتخابات گروه نظارتي رسانه ها وجود ندارد؛ ديگر مشکل اجرايي ازجمله عدم دسترسي رسانه ها به منابع خبري وبي توجهي وعدم پاسخگويي مسوولين به رسانه ها است.

مهرداد خدير روزنامه نگار و تحليل گر سياسي ا يراني اظهار داشت:

" قانون اساسي ايران اجازه فعاليت رسانه ها را داده است، اما تفسيرهاي مختلفي از آن مي شود و روزنامه نگاران ايراني تکليف خود را نمي دانند، رسانه ها تاوان رفتار و گفتار فعالان سياسي را مي پردازند و دوران آزمون وخطا و تنش را مي گذرانند."

اسماعيل آزادي روزنامه گار د يگر ايراني مي گويد: "روزنامه نگاران جهت رفع مشکلات خود بايد دنبال راهکارهاي جديد باشند و يکي از اين راهکارها روي آوردن روزنامه نگاران به وبلاگ ها وجستجوازطريق اينترنت است."

احمد قريشي رييس "مرکزحمايت از خبرنگاران حوزه غرب"، ناپايداري شرايط امنيتي را در افغانستان ازجمله مشکلات ژورناليستان مي داند. همين طور ولي محمد حديد يکي ازخبرنگاران درهرات، نيز از ناامني ها به عنوان سد راه ژورناليستان براي گزارش دهي از قريه جات ، ولسوالي ها ومناطق دور از مرکز شهرها ياد کرد.

مومنه ياري يکي ازمسوولين کميسيون انتخابات به ماده 51 قانون انتخابات اشاره کرد که دراين ماده آمده است، کميسيون مطبوعاتي بايد ايجاد شود که 30 نفرعضو دارد و مکلف است که تمام مبارزات انتخاباتي را تحت پوشش قراردهد. به گفته او درانتخابات رياست جمهوري 7000 حوزه انتخاباتي و36000 محل راي دهي در نظر گرفته شده است .

گفتني است درکنفرانس رسانه ها درانتخابات اضافه از50 تن ازدست اندرکاران رسانه ها اشتراک نموده بودند.

پروانه عليزاده

ويراستار: مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی