«با قانون اساسی در برابر چالش‌ها مجهز هستیم» | آلمان و جهان | DW | 23.05.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

«با قانون اساسی در برابر چالش‌ها مجهز هستیم»

۲۳ می روز قانون اساسی در آلمان است. به این مناسبت، دویچه وله در چند ویدیو برخی مواد کلیدی قانون اساسی آلمان را به شکل کوتاه و ساده بیان می‌دارد. رئیس محکمه قانون اساسی در این نوشته بر اهمیت قانون اساسی روشنی می‌اندازد.

Prof.Dr.Andreas Vosskuhle (Klaus Lorenz)

پروفیسور داکتر اندریاس فوسکوهله، رئیس محکمه قانون اساسی آلمان

سخنان افتتاحیه پروفیسور داکتر اندریاس فوسکوهله، رئیس محکمه قانون اساسی آلمان فدرال

برای پروژه ویدیویی دویچه وله در باره قانون اساسی

کالسروهه، ۲۳ می ۲۰۱۷

قانون اساسی بنیاد دموکراسی دولت مبتنی بر حاکمیت قانون ماست. هیچ قانون اساسی آلمان این قدر مدت طولانی اعتبار نداشته است.

در عین زمان، قانون اساسی کنونی در بدو امر صرف به طور موقت در نظر گرفته شده بود. هنگامی که شورای پارلمانی در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ قانون اساسی برای آلمان غربی را تسوید نمود، آلمان عملاً تقسیم شده بود. از دیدگاه مادران و پدران این قانون اساسی، چنانکه کونراد ادنهاور مطرح نموده بود، این قانون می بایست صرف برای یک دوران انتقالی اعتبار داشته باشد، تا تقسیم آلمان را بیش از این تحکیم نبخشد.

موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان ترک گفته شد. این قانون در پنجاه سال گذشته آزمون حقانیتش را گذرانیده و تجربه موفقیت آمیز گردیده است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است. در تمامی سال ها، این حقوق اساسی یک موقعیت عالی کسب کرده و از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و قبولی کسب نموده است. زنان و مردان شهروند بر این قانون اساسی شان افتخار می کنند. طبق یک نظرپرسی بنیاد مردم نگاری الیسنباخ که در سال ۲۰۱۴ انجام یافته است، بیش از ۹۰  درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و محکمه  قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می شود. پیتر ای کوینت، پروفیسور امریکایی علم حقوق این قانون اساسی را «یکی از تجارب نهایت درخشان دموکراسی در جهان بعد از جنگ» توصیف کرده است. در بخش «صدور قانون اساسی»، این قانون به مثابه سرمشق برای چندین قانون اساسی و از جمله به طور مثال در پرتگال، اسپانیا، استونیا و همچنان در آسیا و امریکای جنوبی قرار گرفته است

ما در حال حاضر در یک زمانه پرآشوب زندگی می کنیم و از خود می پرسیم که آینده چه انکشافاتی را به ارمغان می آورد. جهان به طور فزاینده ای شبکه یی شده است، جریان های هنگفت داده ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند، و از این طریق این تهدید وجود دارد که انسان ها مورد نظارت اطلاعاتی قرار بگیرند. بازارهای مالی و همراه با آن ها بسیاری دولت ها مانند گذشته هنوز از تاثیرات بحران مالی نجات نیافته اند. تروریسم بین المللی نظم بنیادی آزادی خواهانه ما را زیر فشار قرار داده است. پیوسته قوانین جدید امنیتی آزادی های مدنی را محدود می گردانند. اتحادیه اروپا که ضمانتی است برای صلح و رفاه، در سال های اخیر در وضعیت خوبی قرار ندارد، چونکه چندین دولت عضو با دولت قانونمدار مخالفت می کنند و از قرار معلوم در قبال تفاهم دموکراتیک ابراز تردید می نمایند. آدم چنین احساس می کند که بحران به «وضعیت دایمی» تبدیل شده است. اما جماعت ها نمی توانند به طور دایمی بر روال بحران عمل کنند.

بنابراین، آنچه به مثابه اصل اساسی همزیستی ما اهمیت مرکزی دارد، «حاکمیت قانون» و مراقب بودن در برابر همه تلاش هایی است که این اصل اساسی را مورد سوال قرار می دهد. در اینجا قانون اساسی اهمیت اساسی را دارد. این قانون مدرن، انطباق پذیر، انعطاف پذیر و دارای قدرت دفاعی است؛ از این رو صرف «قانون اساسی شرایط خوب» نیست. بنابراین ما با این قانون اساسی در برابر چالش های آینده مجهز می باشیم.

###

برای کسانی که در آلمان بزرگ نشده اند، قانون اساسی آلمان یک چیز نو است. پناهجویانی که در همین تازگی ها به آلمان آمده اند، در این زمینه چه فکر می کنند؟ در این آلبوم عکس ببینید: 

DW.COM

آگهی