با دوانفجاردربغداد حدود 60 نفرکشته شده اند | آلمان و جهان | DW | 12.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

با دوانفجاردربغداد حدود 60 نفرکشته شده اند

به روزدوشنبه با انفجاردوبمب ويرانگر درمرکزشهربغداد که درحقيقت واکنشي دربرابربرنامه امنيتي تازه حکومت عراق مي باشد، حدود 60 نفرجان شان را ازدست داده اند.

انفجاربمبهای موتری توسط هراس افگنان زندگی عراقیان را دشوارساخته است

انفجاربمبهای موتری توسط هراس افگنان زندگی عراقیان را دشوارساخته است

اين انفجارازنگاه زماني هنگامي اتفاق مي افتد که که پايان يک تعطيل پانزده دقيقه اي ملي بنابه خواست نوري المالکي نخست وزيرعراق به مناسبت تخريب يکي ازاماکن مقدس شيعيان درسامرا فرامي رسد. گفته مي شود که سال گذشته مسجد طلايي درسامرا توسط افراط گرايان سني تخريب شده بود. مطابق به تقويم اسلامي امروزدوشنبه مصادف با نخستين سالروزتخريب مسجد طلايي بود.

همچنان اين انفجارات درقلب منطقه شيعه نشين پايتخت درروزي صورت مي گيرند که نيروهاي امنيتي حکومت نوري المالکي نخست وزيرعراق به خاطر جلوگيري ازچنين قتل عامهاي فرقه اي يک پاکسازي گسترده را روي دست مي گيرند.

مقامات امنيتي وطبي دربغداد از60 کشته گزارش نموده وگفته اند که فکرمي کنند شمارتلفات ازاين بيشترگردد.شمارزخميان اين انفجار بيش از150 نفرخوانده شده است. تجارمنطقه تجارتي شرجه کوشش مي کنند اموال شان را ازآتش سوزي وسرايت شعله هاي حريق نگه دارند. گفته مي شود که انفجارپياپي دوبمب موتري درگاراژي صورت گرفت که درزيريک ساختمان چندين طبقه اي قرارداشت. هنگامي که آتش به تانک نفت موترها مي رسيد ، يکي پي ديگري وبه صورت زنجيروارانفجارمي نمودند. انفجارديگر درنيم کيلومتري اين منطقه دربازارحراج صورت گرفت .

مطالب مرتبط

آگهی