با توسعه خشونتها در سوات ديگر دوستان طالبان نيزاز آنها رو گردان اند | افغانستان | DW | 15.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

با توسعه خشونتها در سوات ديگر دوستان طالبان نيزاز آنها رو گردان اند

مدرسۀ "پنج پير" در صوابي پيرو تفکر "ديوبندي" است، که طالبان هم متعلق به اين مدرسه بشمار ميروند. اما حتا در همين مدرسۀ تدريس قرآن کريم هم، که تاکنون دوست طالبان محسوب ميشد، هيچکسي خود را از جمع آنها نميخواند.

کرایه یک نفر که از سوات با موتر فرار می کند به 7000 روپیه رسیده است وسرکها دچار راهبندان می باشند

کرایه یک نفر که از سوات با موتر فرار می کند به 7000 روپیه رسیده است وسرکها دچار راهبندان می باشند

ترس از خشونت بخصوص در مناطق شمالغربي پاکستان روز بروز اوج ميگيرد. بخش هاي از اين منطقه کاملاً بدست طالبان سقوط کرده اند. از طرف ديگر عمليات پيهم نظامي ارتش پاکستان هم سبب شده است که صد ها هزار باشنده از ترس جنگ پا به فرار بگذارند.

طالبان و ديگر اسلام گرايان تندرو حتي در مناطقي که پرورش ورشد يافته اند، ديگر از پشتيباني مردم برخوردار نيستند. مدرسۀ "پنج پير" در ناحيۀ صوابي در شمال پاکستان به پيرو تفکر "ديوبندي" است، که طالبان هم متعلقان اين مدرسه بشمار ميروند. اما در همين مدرسۀ تدريس قرآن کريم هم، که تاکنون دوست طالبان محسوب ميشد، هيچکسي خود را در جمع آنها نميخواند. يکي از مربي هاي درس اسلام ميگويد: "آنها افراد بيگناه را مي کشند. آنها نام اسلام را در جهان با جنايت آلوده کرده اند". اين معلم با اشاره به کودکاني که در داخل محوطۀ مدرسه مشغول خواندن قرآن هستند، ميگويد: "ببينيد، ما به آنها کلشنيکوف نه، بلکه قرآن مقدس را داده ايم".

این کودکان بیجا شده ازسوات وخانه وکاشانه شان اکنون محتاج کمکهای غذایی موسسات امدادی شده اند

این کودکان بیجا شده ازسوات وخانه وکاشانه شان اکنون محتاج کمکهای غذایی موسسات امدادی شده اند

طالبان در مناطق تحت تسلط شان در درۀ سوات بجاي کار و صلح، ترور و خودسري را با خود آورده اند. باشنده گان اين منطقه همه در هراس بسر ميبرند. يکي از آنها ميگويد: "آنها ما را تهديد ميکنند و تلاش ميکنند که ما را بترسانند. آنها به زيارتگاه ها و اماکن مقدس اهانت ميکنند. نه اسلام و نه شريعت چنين اعمالي را جايز ميداند." مرد ديگري ميگويد: "همينکه منطقۀ ما آزاد شود، به خانه ام برميگردم. هنوز جنگ جريان دارد. خانه ام و همه دار و ندارم در همانجاست."

از آغاز عمليات نظامي ارتش پاکستان به اينسو از طرفداري علني طالبان کاسته شده است. گرچه اسلامگرايان از اين عمليات نظامي و بمباردمان، که قربانيان ملکي را هم به همراه دارد، انتقاد ميکنند، با آنهم علناً با جنگجويان همبستگي نشان نمي دهند. طوريکه ديده ميشود جامعۀ پاکستان ديگر واقعاً از خشونت طالبان به ستوه آمده است. اکثريت احزاب از عمليات نظامي حکومت پشتيباني ميکنند. يک افسر پاکستاني ميگويد: " اين اولين باريست که ما از نگاه سياسي، و تا اندازه اي هم علني، حمايت ميشويم".

مدرسه های قرانکریم درسوات که روزگاری پرورشگاه طالبان بود ، اکنون دیگر ازآنها پشتیبانی نمی کنند

مدرسه های قرانکریم درسوات که روزگاری پرورشگاه طالبان بود ، اکنون دیگر ازآنها پشتیبانی نمی کنند

در سالهاي گذشته حکومت اسلام آباد با بي ميلي در برابر القاعده و هوادارانش عمل کرده و وابسته گانش را بازداشت ميکرد. اين نشاندهندۀ عملکرد حکومت پاکستان در مبارزه عليه دهشت افگني بود، مبارزه اي که ميليارد ها دالر واشنگتن در آن بيهوده بمصرف رسيد. عمليات حکومت بي تأثير بوده و تندروان ساحۀ تحت نفوذ خود را وسعت مي بخشيدند. اين افسر ادارۀ استخبارات مي افزايد: "اينکه غرب در رابطه با پيروزي عمليات کنوني عليه تندروان ترديد دارد، قابل درک است، زيرا اعتماد کافي نزد غربي ها ديگر وجود ندارد. و اين قابل توجيه است. اما اکنون ارتش و حکومت ميخواهند اين مشکل را براي هميشه حل نمايند."

خبررسانيها/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی