با تخريب بيمارستانها خطرشيوع کولرا درپاکستان افزايش يافته است | آلمان و جهان | DW | 14.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

با تخريب بيمارستانها خطرشيوع کولرا درپاکستان افزايش يافته است

پس از سيلاب هاي شديد و ويرانگر اکنون قرباينان اين فاجعه طبيعي را خطر بيماري هاي واگير و کشنده تهديد ميکند.

آبخیزیها و تخریب بیش ازصد بیمارستان وکلینیک براثرسیلابها خطر شیوع مرض کولرا یا وباء را افزایش داده است

آبخیزیها و تخریب بیش ازصد بیمارستان وکلینیک براثرسیلابها خطر شیوع مرض کولرا یا وباء را افزایش داده است

سازمان خوراکه جهاني گفته است که بيماري هاي معده و روده در ميان ميليون ها سيلاب زده شايع خواهد شد. بقول اين سازمان تا کنون 36000 واقعۀ بيماري اسهال ثبت شده است، که قسماً خطر مرگ را به همراه دارد. از جمله در شهر ملتان ايالت پنجاب دست کم 1000 کودک به بيماري اسهال مبتلا شده اند. درين ميان يک واقعۀ بيماري کشندۀ کولرا در منطقۀ مينگورا در شمالغرب سوات تأييد شده است.

کلينيک ها تخريب شده اند

داکتران شب و روز براي رساندن کمک هاي عاجل طبي در کلينيک هاي موقتي مشغول اند. تقريباً 100 کلينيک و مرکز صحي بر اثر سيلاب ها تخريب شده اند. با آنکه سازمان هاي خيريه با تمام نيرو تلاش ميکنند از شيوع بيماري هاي واگير جلوگيري کنند، اما امکانات معاينات لابراتواري در بسياري از مناطق آسيب ديده موجود نيست. پاسکال کوتات کارمند سازمان خيريۀ صليب سرخ از کمبود ادويه و بويژه آب پاک آشاميدني سخن ميگويد: "نتنها دسترسي به آب پاک آشاميدني دشوارتر شده است، بلکه اصلاً آب پاک آشاميدني وجود ندارد. هرگاه ما هرچه زودتر اين وضع را تغيير ندهيم، در آنصورت شمار کساني که احتمالاً از اين سانحه جان بسلامت نبرند، بشدت بالا خواهد رفت."

افزون بر آن باران هاي پيهم وضع را بيشتر دشوار ميسازد. مقامات پاکستاني هراس دارند که شمار جان باخته گان از 1600 تن بلندتر خواهد رفت. سازمان ملل متحد هراس دارد که بيماري واگير و کشندۀ کولرا قربانيان بيشتري را سبب شود.

حسينه يکي از شهروندان پاکستان وضعيت آسيب ديده گان را، آنهم درين ماه مبارک رمضان، مهلک ميخواند: "درينجا آب پاک آشاميدني وجود ندارد. همه آب ها کثيف اند. در همه جا پشه است. برق پيوسته قطع ميگردد. حتي بدرستي روزه گرفته نميتوانيم. با آب روزه را آغاز ميکنيم و با آب هم افطار ميکنيم."

سازمان ملل متحد: کمک هاي مالي بين المللي بايد هرچه زودتر در دسترس قرار گيرند

سازمان ملل متحد از اعضاي خود خواسته است کمک هاي وعده شدۀ خود را هرچه زودتر در اختيار قرار بدهند. يک سخنگوي اين سازمان گفته است که تا حال از جمع 459 ميليون دالر تقاضا شده تنها يک پنجم آن وعده داده شده و يا در اختيار قرار داده شده است. بريتانيا با 40 ميليون دالر بيشترين اعانه را داده است. ايالات متحدۀ امريکا، با آنکه کمک بيشتر از 60 ميليون دالري را وعده داده است، اما تا حال تنها در حدود 25 ميليون دالر را در اختيار قرار داده است. آلمان اعانۀ خود را به آسيب ديده گان سيلاب از 5 به 10 ميليون يورو بلند برده است.

بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد امروز شنبه به پاکستان سفر ميکند تا وضع را از نزديک مشاهده کند. بقول رسانه هاي پاکستان، بان کي مون بروز يکشنبه با نماينده گان حکومت ملاقات خواهد کرد، و به مناطق سيلاب زده خواهد رفت.

توماس شوراتس/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط