1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
10 عکس
صحتجهانی
۱۴۰۰ فروردین ۴, چهارشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85/g-56973462

تدابیر کرونا بر زندگی بسیاری ها در سرتاسر جهان  پیامدهای منفی گذاشته است. درآلمان نیز محدودیت های تماس و ده ها مورد دیگر روحیه اکثر مردم را خسته ساخته است. اما با آنهم نباید به این وضعیت تسلیم شد.

 

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan | Bäckerei in Kabul spendet Brot

گرسنگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیداد می‌کند

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی