با انفجار بمبي درجنوب کابل چهار افغان غيرنظامي کشته شدند | افغانستان | DW | 26.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

با انفجار بمبي درجنوب کابل چهار افغان غيرنظامي کشته شدند

با انفجار بمبي درمسير عبور يک موتر درجنوب کابل ، بنابه اظهار پليس موترمتذکره دوپارچه شده وچهارنفرافغان غيرنظامي دراين حادثه جانهاي شان را ازدست داده اند.

معلوم نیست که بمب از دور هدایت می شده است ویا دراثر فشار موتر انفجار نموده است.

معلوم نیست که بمب از دور هدایت می شده است ویا دراثر فشار موتر انفجار نموده است.

گفته مي شود که شدت انفجار درحدي بوده است که تاير واکسل موتربه يکسو پرتاب شده اند. اين انفجار درولسوالي موسيي واقع درجنوب کابل رونما شده است. انفجارهنگامي صورت گرفته است که موترازبالاي بمبي که تازه درسرک خامه جا سازي شده بود، عبور مي کرد.

جنرال زلمي اوريا خيل قوماندان پليس اين منطقه گفته است که سه نفر بلافاصله پس ازانفجار ويک تن ديگر در راه انتقال به شفاخانه پدرود حيات گفته اند. اوريا خيل همچنان گفته است که معلوم نيست چرا اين افراد به قتل رسيده اند. تا هنوز فهميده نه شده است که آيا بمب ازدورهدايت مي شده است ويا دراثر فشار موترانفجار نموده است .

آگهی