با انفجاربمب درپاکستان 15 نفرکشته شدند | آلمان و جهان | DW | 17.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

با انفجاربمب درپاکستان 15 نفرکشته شدند

بنابه گزارش وزارت داخله پاکستان ، امروزشنبه درنتيجه انفجاريک بمب قوي نزديک به يک محکمه غيرنظامي درکويته يازده نفربه قتل رسيده ودهها تن ديگرزخمي شده اند.

صالون محکمه پس ازانفجار درکویته بدین شکل درآمده است

صالون محکمه پس ازانفجار درکویته بدین شکل درآمده است

گفته مي شود که اين انفجاربمب درساختماني نزديک به شهرکويته جايي دردرون يک مجتمع بزرگ ساختمانها که دفاترپليس نيز قرارداشت، رونما شده است. آفتاب احمد شيرپاو وزيرداخله پاکستان گفته است که دربين کشته شدگان وحيد دراني رئيس قضات نيز وجود دارد.

سخنگوي وزارت داخله پاکستان درجمله کشته شدن از وکلاي مدافع نيز سخن به ميان آورده است. شمارزخميان تا 35 نفرگفته شده است. مطابق به گزارش شفاخانه ها بنا برسوختگيهاي عميق وضع برخي ازآنها بحراني است. پليس پاکستان تحقيق مي کند که آيا دراين حادثه حمله انتحاري اي درميان بوده است.

آگهی