بايدن : پاکستان بزرگترين مايهء نگراني من است | آلمان و جهان | DW | 11.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

بايدن : پاکستان بزرگترين مايهء نگراني من است

جو بايدن معاون رئيس جمهور ايالات متحده امريکا به روزچهارشنبه گفته است که نگراني بزرگ من ازجانب افغانستان نيست، ازجانب عراق نيست ، ازبحران هسته اي ايران نيست، بلکه ازجانب پاکستان است.

این اظهارات جوبایدن دپلومات کارکشته ومعاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نشانه آن اهمیتی تواند بود که پاکستان درستراتژی امریکا دارد

این اظهارات جوبایدن دپلومات کارکشته ومعاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نشانه آن اهمیتی تواند بود که پاکستان درستراتژی امریکا دارد

بايدن ضمن مصاحبه اي با رسانه " سي ان ان" گفته است:" به نظرمن پاکستان کشور بزرگي است. سلاح هسته اي دارد که قادر به استعمال آن مي باشد. وجمعيت آن داراي يک اقليت واقعي وقابل توجه تندروان مي باشد".

" دموکراسي پاکستان به طور کامل وآن طور که ما ازدموکراسي برداشت داريم، کارکرد ندارد. واين چيزي است که بزرگترين نگراني مرا مي سازد".

درحاليکه ايالات متحده امريکا هزاران سرباز بيشتر به افغانستان جهت جنگ با القاعده وافراط گرايان طالب اعزام مي کند، بارک اوباما رئيس جمهورايالات متحده امريکا ازحکومت پاکستان تقاضا کرده است تا مبرميت بيشتري به مبارزه عليه افراط گرايي درآن کشورقايل شود.

مقامات ايالات متحده امريکا ازمدتها پيش به اين امر متوجه شده اند که، باوجود براه انداختن لشکرکشيهايي توسط حکومت پاکستان عليه پايگاههاي طالبان درمرز با افغانستان ، عناصري در درون دستگاه حاکمه پاکستان ازافراط گرايان حمايت مي کنند.

اين مقامات ازپاکستان تقاضا کرده اند که لشکرکشي شان را عليه جنگجويان دروزيرستان شمالي توسعه دهند . زيرا درهمين جاست که پايگاه القاعده وشبکه حقاني قرار داشته وازهمانجا حملاتي عليه نيروهاي ايالات متحده امريکا وناتو درافغانستان صورت مي گيرد.

اما پاکستان نمي خواهد بربرخي اهداف که به اصطلاح طالبان افغانستاني خوانده مي شوند ويک عده گروههاي ديگر را نيز شامل مي شود ، حمله کند.تحليلگران براين نظراند که پاکستان با برخي ازجنگجويان اسلامگرا روابطي دارد ومي خواهد اين روابط را براي اِعمال نفوذ درکشور همسايه افغانستان حفظ کند.

درآغاز ماه جاري دنيس بلير مدير" نشنل انتلجنس" به کميته مجلس سناي ايالات متحده امريکا از "موجوديت آسيب پذيريها " يي درحفاظت ازسلاح اتومي پاکستان ذکرکرده است، اما درزمنيه توضيحات بيشتر نداده است. به روز بعد او عقب نشيني کرده است وبراي اينکه اطمينان داده باشد گفته است که نظاميان پاکستان مي داند که هرگاه بمب اتومي اش به دستهاي غلطي بيفتد، اين امر" درقدم اول براي خود پاکستان پيامد هاي فاجعه بار خواهد داشت".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل آهنگ

آگهی