باهزينه 17 مليارد دالر افغانستان 122000 سربازخواهد داشت | افغانستان | DW | 09.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

باهزينه 17 مليارد دالر افغانستان 122000 سربازخواهد داشت

انتظار مي رود روبرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا فرماندهي نظامي نيروهاي امريکايي براي افغانستان را يکي ساخته و طرح چندين ملياردالري را که قرار است شمار سربازان افغانستان را قريب دوچند سازد، امضا بکند.

گیتس برنامه پنجساله برای توسعه ارتش ملی افغانستان را تصویب کرد

گیتس برنامه پنجساله برای توسعه ارتش ملی افغانستان را تصویب کرد

اين تغييرات بخشي ازآخرين پاسخهاي پنتاگون به چالشهاي فزاينده شوررشيان طالب ، به ويژه درشرق افغانستان، يعني جايي مي باشد که ازنگاه مقامات ، نيروهاي ايالات متحده امريکا وناتو عليه جنگجوياني مي جنگند که درپناهگاه هاي محفوظ درکشور همسايه پاکستان آموزش ديده اند.

مقامات امريکايي درصدد يافتن طرقي مي باشند که تا سربازان بيشتري را به افغانستان اعزام دارند، ازجمله توظيف مجدد قطعا ت جنگي اي مطرح است که اکنون درعراق مشغول اجراي وظيفه مي باشند.

اما تاحال پنتاگون خواسته است نيروهاي موجود درافغانستان را با اعزام 3000 تفنگداردريايي تقويت بکند، درحاليکه سپاه 175 تقويتي به شمول واحدهاي هلي کوپتر را جهت استحکام مواضع تفنگداران دريايي توظيف نموده است.

روبرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده امريکا درنظر دارد تا دريک اقدام ديگر دستوراتي را امضا بکند که مطابق به آن بريد جنرال مک کيرنان ، قوماندان امريکايي نيروهاي ناتو درافغانستان را درراس همه نيروهايي قرار بدهد که به نيروهاي 53000 نفري آيساف زيرفرماندهي ناتو ، ارتباطي ندارند.

جنرال عبدالرحیم وردگ وزیردفاع افغانستان با جنرال ماتیس فرمانده نیروهای متحدین روی نیازهای ارتش ملی افغانستان مذاکره می کند

جنرال عبدالرحیم وردگ وزیردفاع افغانستان با جنرال ماتیس فرمانده نیروهای متحدین روی نیازهای ارتش ملی افغانستان مذاکره می کند

ايالات متحده امريکا حدود 34000 سربازدرافغانستان دارد که ازآنجمله 15000 آن جزء ناتو بوده وزيرفرماندهي جنرال مک کيرنان قراردارند. دراقدام جديد مسووليت 19000 سرباز ديگرامريکايي نيز که عجالتاً تحت فرماندهي " عمليات آزادي پايدار" قرار دارند، به جنرال مک کيرنان واگذار خواهد شد.

البته ناتو و" عمليات آزادي پايدار" ازهمديگر جدا خواهند ماند ، ولي اتصال مسووليتهاي آنها به مرکزواحدي ، درآستانه توظيف نيروهاي امريکايي درافغانستان که بنابراظهار مقامات مسوول درسال آينده اتفاق خواهد افتاد، اختلال درفرماندهي را به حداقل خواهد رساند.

حنرال جيف موريل ، دبيرمطبوعاتي گيتس گفته است:

" شمار سربازان ما درافغانستان درحال افزايش است وما مي خواهيم مطمئن گرديم که رشد مي کنيم ، که ما دراين کشوريک ساختار فرماندهي بسيارموثر وباکفايت داريم ".

مطابق به اظهار يک مقام امريکايي که نخواسته است ازوي نام برده شود؛ گيتس تغييراتي را که قرار است به وجود آيند با شرکاي ناتو مورد مباحثه قرارمي دهدوشايد دستور براي تغييرات درفرماندهي را پيش از 31 ام ماه آگست اعلام بکند.

گیتس می خواهد فرماندهی آیساف و فرماندهی عملیات آزادی پایدار را دریک دست قرار دهد

گیتس می خواهد فرماندهی آیساف و فرماندهی " عملیات آزادی پایدار" را دریک دست قرار دهد

همچنان اين مقام گفته است که توسعه دراماتيک ارتش ملي افغانستان به نيازمنديهاي امنيتي اين کشور درنيمه اول دهه آينده کمک خواهد نمود.

بريان وايت من ، سخنگوي پنتاگون به خبرنگاران گفته است:

" سربازان بيشتر افغان لازم اند تا تروريستان راشکست بدهند و مردم افغانستان را حمايت نموده وقدرت دسترسي حکومت را درسرتاسرکشورتوسعه بدهند".

اين توسعه ارتش که بنا برپيشنهاد حکومت افغانستان صورت مي گيرد، قراراست تا بين سالهاي 2010- 2014 شمار نيروهاي نظامي افغانستان را ازامروز که به 65000 نفرمي رسند ، به 122000 نفربرساند. با 12000 سرباززيرآموزش اين تعداد به جمعاً 134000 نفرخواهد رسيد.

مقامات ايالات متحده امريکا وناتو مي خواهند طرق تامين مخارج 17 مليارد دالري چنين توسعه ارتش افغانستان را براي پنج سال که شامل عمليات ارتش افغانستان ، توسعه نفرات آن و بهترساختن کيفيت نيروهاي هوايي اين کشور مي باشد، مورد بحث قرار بدهند.

پنتاگون نگفته است که تنها افزايش تعداد سربازان چند تمام مي شود. تخمين شده است که با افزايش هر 10000 سربازجديد، به يک مليارد دالرضرورت است. ومصارف يک ساله آنها 100 مليون دالر تمام مي شود.

اين توسعه ارتش ايجاب آموزگاران نظامي امريکايي بيشتر رامي کند. حدود 15000 سربازامريکايي امروز درافغانستان مصروف آموزش دادن به سربازان افغانستان مي باشند.

آگهی