بان کی مون: رژیم اسد به وعده هایش عمل نمی کند‏ | آلمان و جهان | DW | 19.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بان کی مون: رژیم اسد به وعده هایش عمل نمی کند‏

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، دستگاه قدرت در سوریه را متهم ساخته است که به وعده هایش مطابق به طرح صلح کاملاً عمل نکرده ‏است. اوگفت، «هم عقب کشیدن اسلحه و نیروها و هم آتش بس هیچکدام عملی نشده اند.‏»

بان کی مون، ضمن نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد درنیویارک نوشته است که عقب نشینی نیروها ازشهرها وکار برد سلاح های سنگین تاکنون به طور کامل آن به اجرا در نیامده اند. درنامه آمده است که به رژیم سوریه زیر ریاست بشار اسد باید یک علامت روشن داده شود تا همان طوری که توافق شده است، آتش بس کاملاً رعایت گردد.

دبیرکل ملل متحد همچنان دراین نامه اش افزوده است که در روزهای گذشته شمار زد وخورد های خشونتبار افزایش یافته اند. هم اسد وهم شورشیان اطمینان داده اند که به اجرای طرح صلح تدوین شده توسط کوفی عنان، خود را مکلف می دانند. بان کی مون، تصریح کرده است که هرچند حکومت سوریه طرح صلح را به اجرا درنیاورده است، هنوز هم « امکانی برای پیشرفت» وجود دارد. برای این منظور به اجرا در آوردن وعده رژیم سوریه برای عقب کشیدن نیروهایش نقش تعیین کننده دارد.

ناظران سازمان ملل متحد درسوریه

ناظران سازمان ملل متحد درسوریه

ناظران بیشتر برای سوریه

دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت آن سازمان سفارش کرده است تا اعزام 300 ناظر به سوریه را تصویب کند. این ناظران درضمن سایر موارد کاری ، به اجرا در آمدن آتش بس را دیده بانی کنند. بان گفته است: « با توجه به وضعیت جاری و بزرگی این کشور» 250 ناظر برای سوریه کفایت نمی کند. بان ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که این ناظران را با هواپیماها و هلی کوپترهای شان مورد حمایت قرار دهند. یک گروه کوچک ناظران کشاف ملل متحد از روز یکشنبه بدینسو درسوریه می باشند.

رژیم اسد افزایش شمار ناظران ملل متحد درسوریه را رد نموده است. ولید المعلم وزیرخارجه سوریه در پیکنگ گفته است که نه ناظران بیشتر لازم اند و نه برای نظارت از آتش بس با شورشیان، به هواپیماها و هلی کوپترهای آن ها.

خشونت های در سوریه هنوز ادامه دارد

خشونت های در سوریه هنوز ادامه دارد

با وجود ناظران حملات ارتش افزایش یافته اند

مردم سوریه امید واری زیادی به ناظران ملل متحد دارند. باوجود این، یک واقعه به روز چهارشنبه درحومه شهر دمشق نشان داد که ظاهراً مقام های ملل متحد نیزمانند سلف شان یعنی ناظران جامعه عرب کار زیادی انجام داده نمی توانند. یک فعال نیروهای مخالف حکومت سوریه گفته است، هنگامی که یک وسیله نقلیه ملل متحد ازمحله "عربین" درشهر دمشق عبور می کرد، نیروهای امنیتی حکومت سوریه درلباس ملکی برآن شلیک کردند. دریک ویدیو که به نمایش گذاشته شده است دیده می شود که چگونه افرادی خود را پنهان می کنند وسه جیپ ملل متحد با سرعت منطقه را ترک می گویند. گفته می شود که دراین حادثه دست کم هشت نفر زخمی گردیده اند. رییس گروه ناظران ملل متحد در مورد این حادثه کدام تبصره ای نکرده است. احمد همیچه، رییس گروه ناظران ملل متحد گفته است که تیم او تنها به ملل متحد گزارش می دهد.

دویچه وله/ رسول رحیم

ویراستار : سید روح الله یاسر

DW.COM

آگهی