بان کی مون بصورت غیرمترقبه به کابل مواصلت کرد | افغانستان | DW | 02.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بان کی مون بصورت غیرمترقبه به کابل مواصلت کرد

یک روز پس از آنکه عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان ازشرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست کشید، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به طور غیرمترقبه ای به افغانستان مواصلت کرد.

default

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد

یک سخنگوی سازمان ملل متحد ضمن اظهار این مطلب گفته است که دبیرکل ملل متحد می خواهد بعد ازظهر امروز با عبدالله عبدالله ملاقات کند.

پس ازآنکه عبدالله عبدالله انصرافش را ازشرکت دردوردوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد، کرزی یگانه کاندیدایی می ماند که در دور دوم انتخابات که قرار است به روز شنبه برگزار شود، شرکت کند.

عبدالله عبدالله پس ازآنکه انصرافش را از شرکت دردور دوم انتخابات اعلام کرد، بازهم خطر تقلب گسترده در دور دوم انتخابات را خاطر نشان کرد. عبدالله پیش ازآنکه از انتخابات منصرف شود ، تقاضا کرده بود که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برکنارشود که این درخواستش نتیجه ای نداد.

صدیق، سخنگوی ملل متحد گفته است که بان کی دراین مسافرت به افغانستان می خواهد با کارمندان ملل متحد نیز دیدار کند وهمبستگی خود را به آنها ابراز نماید. به روز چهارشنبه براثر یک حمله طالبان بریک مهمانخانه ملل متحد درکابل پنج کارمند ملل متحد کشته شدند. طالبان این حمله را سرآغاز عملیات شان علیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خوانده اند.

خبرگزاری آلمان/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی