باز سازي 23 کيلومتر سرک در ولسوالي قلعه ذال ولايت کندز | گزارش های بازسازی | DW | 08.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

باز سازي 23 کيلومتر سرک در ولسوالي قلعه ذال ولايت کندز

کار باز سازي 23 کيلومتر سرک در ولسوالي قلعه ذال ولايت کندز آغاز شده است.

بازسازی یک سرک در کندز

بازسازی یک سرک در کندز

هدايت الله زيارمل، مسوول دفتر مطبوعاتي رياست احيا وانکشاف دهات اين ولايت مي گويد، اين پروژه با هزينه سيزده مليون افغاني از طرف جي تي زيد (GTZ) يا موسسه همکارهاي تخنيکي کشورآلما ن حمايت مالي شده که 3600 خانواده ازآن بهره مند مي شوند؛ اين پروژه ظرف سه ماه آينده به پايه اکمال خواهد رسيد که با تکميل شدن آن تسهيلات زيادي از ناحيه رفت وآمد براي مردم فراهم مي شود. به گفته ي او، پروژه مذکور از طريق شورا هاي انکشافي در ولسوالي قلعه ذال تطبيق مي شود.

اعمار وبازسازي راه ها در ولسوالي قلعه ذال يک ضرورت جدي پنداشته مي شود. با آنکه طي سال هاي اخير کارهايي درين زمينه صورت گرفته وتعدادي از روستا ها از طريق راه هاي که جديداً اعمار شده اند، با همديگر وصل شده اند؛ اما با آنهم راه سازي از پروژه هاي است که همه در اين درين ولسوالي خواهان اند؛ زيرا با ساختن راه، تسهيلات زياد از ناحيه رفت وآمد وانتقال مال التجاره براي آنان فراهم مي شود واز جانب ديگر راه ها مي تواند ارتباطات مردم را با شهرها مستحکمتر سازد.

صاحب جان سي ساله، باشنده روستاي ورته بوز ولسوالي قلعه ذال، از اينکه پروژه راه سازي به کار اغاز نموده، خوشحال است. او مي گويد، اين پروژه براي ما فايده هاي زياد دارد. رفت وآمد ما به شهر آسان مي شود واگر سرک ساخته شود، ما مي توانيم محصولات زراعتي خود را آسان تر به بازار انتقال بدهيم.

محمد شريف، يک تن ديگر از باشندگان اين ولسوالي مي گويد، در وضعيت فعلي که سرک خراب است، آنان با مشکلات زياد روبرو هستند. او علاقمند است که هر چه زودتر کار باز سازي سرک تکميل گردد. او اضافه مي کند، حالا که سرک خراب است، ما مشکلات زياد داريم، مخصوصاً در زمستان مشکلات بيشتر مي شود. رفتن به بازار وانتقال اموال از يک جا به جاي ديگر دشوار مي گردد. اگر سرک ساخته شود، مشکلات ما بر طرف مي شود.

ولسوالي قلعه ذال بيش از پنجاه کيلومتر از شهر کندز فاصله دارد. اين ولسوالي در سال گذشته شاهد يک سلسله نا امني ها در برخي از مناطق مربوطه اش بوده است که در نتيجه آن روند بازسازي در يک تعداد ساحات مختل گرديد. اما از حدود چهار ماه بدين سو ضعيت در ولسوالي مذکور بهبود يافته وکار بازسازي در مناطق مختلف آن از سر گرفته شده است؛ دليل آن نيز به باورآگاهان علاقه شديد باشندگان اين ولسوالي به امنيت وبازسازي مي باشد. چنانچه طي سال گدشته باشندگان يک تعداد از روستا ها در ولسوالي قلعه ذال عليه مخالفين دولت قيام کرده وآنانرا مجبور به ترک مناطق متذکره نمودند.

محمد صا بر يوسفي، کندزويراستار:مبلغ

آگهی