بازيهاي المپياي 2016 در شهر ريو دو ژنيرو برگزار مي شود | آلمان و جهان | DW | 03.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بازيهاي المپياي 2016 در شهر ريو دو ژنيرو برگزار مي شود

سي و يکمين بازي هاي المپيک در سال 2016 ميلادي در ريو دو ژنيرو، شهر بزرگ برازيل، برگزار ميگردد. اين تصميم بروز جمعه در اجلاس عمومي کميتۀ بين المللي المپيک در کوپنهاگن پايتخت دنمارک اتخاذ شد.

دهها هزارنفربرازیلی از اعلام برگزاری بازیهای المپیای سال 2016 درشهر ریودوژنیرو درپایتخت برازیل استقبال کردند

دهها هزارنفربرازیلی از اعلام برگزاری بازیهای المپیای سال 2016 درشهر ریودوژنیرو درپایتخت برازیل استقبال کردند

کانديدان ديگر در برابر ريو ده ژنيرو شهر هاي شيکاگو، مادريد و توکيو بودند.

لولا ده سيلويا رئيس جمهور برازيل گفت که جهان به اين ترتيب موفقيت هاي اقتصادي و اجتماعي برازيل را برسميت شناخت. او تأکيد کرد که مسابقات المپيک در ريو ده ژنيرو فراموش ناشدني خواهند بود.

در اجلاس کميتۀ بين المللي المپيک ژاک روگه رئيس اين کميته با ذکر نام ريو ده ژنيرو اکتفا کرد، که کف زدن هاي ممتد را در پي داشت. ريو ده ژنيرو؟ نه، برازيل! نه، سراسر امريکاي جنوبي اين پيروزي را از آن خود ميداند. بالاخره يک شهر از قاره از جانب کميتۀ بين المللي المپيک براي راه اندازي مسابقات تابستاني المپيا انتخاب شده است.

لولا ده سيلويا رئيس جمهور برازيل قبل از آن خطاب به کميتۀ بين المللي المپيک گفت:

"در ميان ده قدرت بزرگ اقتصادي جهان، برازيل يگانه کشوريست که تاکنون هرگز مسابقات المپيا را داير نکرده است. و در بين چهار کشور، که خود را بدين منظور کانديد کرده اند، برازيل يگانه کشوريست که تاحال هرگز ميزبان مسابقات المپيک و يا مسابقات المپيک معيوبين نبوده است. ديگران هرکدام يکبار ميزباني اين مسابقات را داشتند. براي ما و سراسر امريکاي جنوبي اين يگانه شانس است."

اعضاي کميتۀ بين المللي به اين تقاضاي رئيس جمهور برازيل پاسخ مثبت گفتند. چيزيکه بيش از همه در تصميم اين کميته تأثير گذار بود، علاقه مندي بيش از حد مردم برازيل براي کسب اين امتياز بود. نظر خواهي ها قبلاً نشان داده بودند که برازيلي ها واقعاً هم از اين رويداد ورزشي بيش از حد خورسند مي شوند. هيچ شهر ديگري، که داوطلب برگزاري اين مسابقات بودند، مانند ريو ده ژنيرو تا اين حد علاقه مندي نشان نداده بود. به اساس نظرخواهي ها 85 درصد مردم ريو ده ژنيرو طرفدار برگزاري مسابقات المپيک در شهر شان بودند. در شهر شيکاگو، در ايالات متحدۀ امريکا، اين رقم به 67 درصد ميرسيد.

مردم برازيل با شنيدن اعلام کميتۀ بين المللي المپيک به جشن و شادي پرداختند. يکي از شهروندان ريو ده ژنيرو ميگويد: "ما بسيار خوشحال هستيم که جهانيان به اينجا مي آيند و ريو ده ژنيرو را مي بينند."

ديگري ميگويد: "ريو ده ژنيرو در جهان نظير ندارد، تنها اينجا چنين است."

آلمان هم از انتخاب شهر ريو ده ژنيرو نسبت به مادريد خورسند است، زيرا به اين ترتيب شانس شهر مونشن آلمان براي برگزاري مسابقات زمستاني المپيک در سال 2018 ميلادي بيشتر ميگردد.

زهرا فاوپل/ ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط