بازهم درگيري شديد درکابل پايتخت افغانستان | افغانستان | DW | 30.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بازهم درگيري شديد درکابل پايتخت افغانستان

شب گذشته کابل شاهد ساعت ها درگيري شديد ميان نيروهاي امنيتي افغانستان و گروهي ازهراس افگنان درمنطقه ي گذرگاه بود.

ناآرامی ها درکابل کماکان ادامه دارد

ناآرامی ها درکابل کماکان ادامه دارد

اين حادثه سه روزپس از حمله شورشيان درجريان مراسم سالروز ورود مجاهدين به کابل ورسم گذشت نظامي به اين مناسبت ميان نيروهاي امنيتي و جنگجويان افراطي اسلا مي طالبان اتفاق افتاده است.

بنابراظهارات پليس ونيروهاي امنيت ملي افغانستان ازمدتها پيش آنها خانه اي را در گذرگاه محاصره نمودند که در آن افراطيوني که مي خواستند امنيت را برهم بزنند پنهان شده بودند. هنوزدقيقاً درمورد آمارتلفات اين درگيري چيز ي بطور رسمي اعلام نشده است. خانه ي که هراس افگنان پنهان شده بودند کاملاً منهدم شده است. اما گفته مي شود که بر اثر تبادل آتش دو تن ازافسران امنيت ملي کشته شده اند.

اين حادثه دقيقاً پس ازآن روي مي دهد که وزراي دفاع ، داخله ورييس امنيت ملی اين کشور روزگذشته بخاطر شليک وسوء قصد عليه حامدکرزي در روز هشت ثور براي پاسخگويي به پارلمان فراخوانده شده بودند.

درنشست روزگذشته رييس امنيت با قاطعيت ازسيستم ودستگاه حاضر دولتي ومراجع مربوط به رسيدگي به مجرمان انتقاد نمود. او مدارا کردن با هراس افگنان را دليل افزايش آمارخشونت و حملات آنها معرفي نمود.

رييس امنيت ملي ازدسترسي به اطلاعات ازبسياري برنامه هاي هراس افگنان سخن گفت که مي تواند تحريک کننده براي برخي حملات نيزباشد.

نيروهاي امنيتي افغانستان پيش ازپايان تحقيقات گمانه زني مي کنند، افرادي که در آنجا خود را پنهان نموده بودند به حمله کنندگان روز يکشنبه ارتباط داشته باشند.

اين حادثه درنزديکي پارلمان اين کشور اتفاق افتاده است. يک مسوول امنيت ملي که ازاظهاراسمش خود داري نمود گفت:" آنها(هراس افگنان) مي خواستند به پارلمان حمله کنند."

در اثر حمله روزيکشنبه برمراسم رسم گذشت نظامي رييس جمهور حامد کرزي، سه نفرکشته شد که يک نفرآن عضوپارلمان افغانستان بود.

کابل اين روزها بدترين روزهايش را در شش سال پس ازسقوط طالبان تجربه مي کند. درحالي که مردم ازگراني وقحطي دربسيارمناطق افغانستان شکايت دارند و درکابل نیز با وضع اقتصادي بد دست وپنجه نرم مي کنند، نا امني هاي روزافزون ، تحرکات شورشيان درپايتخت زنگ خطرجدي براي دولت افغانستان مي باشد.

آگهی