بازشدن مرزنوارغزه براي جنگ است يا صلح ؟ | آلمان و جهان | DW | 26.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بازشدن مرزنوارغزه براي جنگ است يا صلح ؟

امروز اسرائيل با وجود ادامه راکتباري حماس برمناطق مرزي اش ، معبربين نوارغزه واسرائيل را بازگذاشت وکاروان مواد امدادي به نوارغزه رسيد.آيا اين قبول پيش شرط حماس براي آتش بس است ويا تدارک براي يک حمله گسترده ؟

جنازه یکی ازقربانیان حملات اسرائیلی برمواضع حماس درنوارغزه

جنازه یکی ازقربانیان حملات اسرائیلی برمواضع حماس درنوارغزه

روزنامه " آراتص" امروز در ارتباط به آغاز يک عمليات غير رسمي نيروي نظامي اسرائيل گزارش داده است که يک ماموريت محدود است و چندين روز دوام خواهد نمود. اين يک ماموريت مشترک نظامي نيروي پياده و هوايي اسرائيل بر عليه گروه حماس و ديگرگروه هاي بنيادگراي فلسطيني در نوار غزه است. قرار است به روز يکشنبه اهود اولمرت بار ديگر با کارشناسان امور امنيتي کشور اش دراين ارتباط مذاکره بکند. اين روزنامه به قول مقامات دولتي مينويسد که تا آنزمان عمليات ارتش اسرائيل که از آن در بالا صحبت گرديد آغاز نخواهد گرديد.

ارتش اسرائيل ميخواهد در مدت بسيار کوتاهي به قول خودش ضربات شديدي که خسارات زيادي را براي گروه حماس به بار خواهد آورد انجام دهد.

ديروز بنيادگرايان فلسطيني 7 راکت از نوع قصام را در منطقه سرحدي شليک نموده اند. به اساس گزارش هاي مقامات اسرائيلي خساراتي را به همراه نداشته اند. در اين حال اهود بارک وزير دفاع اسرائيل اعلام نمود که سرحدات را براي کمک هاي بشري و خيريه باز ميگرداند.

به اساس گزارش يک سخنگوي وزارت دفاع اين کشور، در نوار غزه سرحدات براي کمک هاي بشري و خيريه باز گرديده است. تا حال 80 لاري با مواد اوليه غذايي، ادويه و غله از سرحد عبور نموده اند. همچنان يک مقدار محدود ديزل که براي صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد براي دستگاه توليد انرژي واقع در غزه و هم گاز تسخيني صادر گرديده است. اين اولين کمک هاي است که در 10 روز آخر صورت گرفته است.

روزنامه " آرتص" به قول اولمرت نوشته است که انبارهاي مواد غذايي قبل از آغازعمليات نظامي در منطقه بايد آماده گردانيده شوند، تا در جريان عمليات با بحران بشري روبرو نگرديم. اهود بارک وزير دفاع اسرائيل به مقاسيه با ديگر اعضاي کابينه در ارتباط به اين عمليات تا اندازه از خويشتن داري کار ميگيرد. ولي امروز صبح او چنين گفته است :

یک زخمی اسرائیلی دراثرراکت باران سازمان حماس برمناطق مرزی اسرائیل

یک زخمی اسرائیلی دراثرراکت باران سازمان حماس برمناطق مرزی اسرائیل

"امروز هم توجه اساسي به جنوب است. موضوع اين نيست که ما قبول نداريم بلکه شرايط است، شرايطي که در آنجا توسعه يافته است و مورد پزيرش ما نيست. يگانه چيزي را که من ميتوانم امروز صبح بيان دارم اين است: هر آنکس که بالاي مردم اسرائيل و يا ارتش اسرائيل حمله نمايد، قيمت بزرگي را بايد بپردازد."

به اساس گزارش هاي روزنامه هاي اسرائيل ، حماس زير فشار شديد مردم در نوار غزه براي يک آتش بس جديد قرار دارد. در اين راستا باز شدن سرحدات بروي شهروندان و انتقال مواد واموال نقش مهم را بازي مينمايد.گروه بنيادگراي حماس هنوز هم علاقمندي اش را براي آتش بس دارد. المصري سخنگوي گروه حماس در راديو اسرائيل بيان داشته است که اسرائيل با استفاده از خشونت هاي نظامي نميتواند به موجوديت حماس پايان بخشد. وي گفته است :

" اگر شما تصميم داريد تا رهبران حماس را از ميان ببريد و از اين طريق حاکميت حماس را نابود کنيد، نميتوانيد به آن دست يابيد. اگر 100 يا 200 تن از رهبران حماس بقتل هم برسند، حماس نميتواند نابود گردد."

بين شهروندان شهر سرحدي سيدرود بعد از اعلام مقامات دولتي که ميخواهد به جواب حملات راکتي حماس عمليات نظامي را آغاز نمايند، مردم در هراس بسر ميبرند.يکي ازاهالي مي گويد:

" در اين ارتباط چه بايد گفت: بعد از شليک 80 راکت بلاخره کابينه فيصله نمود که عکس المعل نشان دهد."

مطبوعات اسرائيل گزارش نموده اند که شب گذشته 20 راکت در منطقه سرحدي شليک گرديده است ولي خسارات جاني را در قبال نداشته است.