بازسازی درکنارناامنی ها درافغانستان | افغانستان | DW | 04.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بازسازی درکنارناامنی ها درافغانستان

کار اعمار ساختمان مرکز پليس ميدان هوايي قندوز،با هزينه 300 هزاردالر آمريکايي به کمک دولت آلمان اخيراً پایان رسیده وبه بهره برداري سپرده شد.

گروه بازسازی ولایتی (پی آرتی) درولایت قندوز

گروه بازسازی ولایتی (پی آرتی) درولایت قندوز

اين تعمير دريک طبقه بوده وداراي 24 اتاق مي باشد که در ساحه چهارجريب زمين در کنار ترمينل ميدان هوايي در مدت چهار ماه بطور پخته وعصري اعمار گرديده است.

قوماندان امنيه قندوز محمد ايوب سالنگي که در مراسم افتتاح اين تعمير صحبت مي کرد گفت: "به کمک عساکر آيساف تغييرات بنيادي در قسمت تجهيز وتربيه پليس بوجود آمده و حالا در 6 واحد اداري اين ولايت مراکز پليس ساخته شده است."

مسوول بخش ملکي گروه بازسازي ولايتي (پي آرتي )قندوز آقاي توماس طي سخنان خويش گفت:" دولت آلمان در سال 2008، مبلغ 210 ميليون دالر را به خاطر تجهيز وآموزش پليس وخدمات ملکي در افغانستان اختصاص داده است که از جمله پول يادشده 55 ميليون آن صرف تجهيز وتربيه پليس خواهد شد."

آقاي توماس همچنان گفت:" از مجموع هزينه کمک شده 5 ميليون در امور ساختمان قرارگاهها وپايگاههاي شاهراه ومراکز قومانداني هاي امنيه ولسواليها ي ولايات قندوز وتخار به مصرف خواهند رسيد."

شماري از کارشناسان ، اعمار وبازسازي مراکز پليس،تجهيز وتربيه آنان را يک امر مثبت تلقي نموده آن را گامي موثر درراستاي تقويت پليس ملي مي دانند. خانم جميله معتقد است که اين امر به توانمند شدن پليس کمک خواهد کرد.

گفتني است که با هزينه بيش از 700 هزار دالر امريکايي ظرف يک هفته سه پروژه بزرگ که شامل ساختمان قومانداني امنيه ولسوالي قلعه ذال،مديريت ترافيک ومرکز پليس ميدان هوايي قندوز مي باشد، اعمار ومورد بهره برداري قرار گرفته اند.

آگهی