«بازسازي قندهار آغاز مي شود» | افغانستان | DW | 17.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

«بازسازي قندهار آغاز مي شود»

ايالات متحده امريکا مي خواهد برنامه هاي بازسازي خود را بعد از بيرون راندن طالبان از قندهار و ولسوالي ها مجاور انکشاف دهد. اين در حالي است که مردم محل هنوز هم به دليل تهديدهاي طالبان از اشتغال در ادارات دولتي هراس دارند.

مبارزه سربازان افغان و امريکايي با شورشيان براي بيرون راندن طالبان از قندهار و ولسوالي هاي مجاور دو ماه به طول انجاميد.

مبارزه سربازان افغان و امريکايي با شورشيان براي بيرون راندن طالبان از قندهار و ولسوالي هاي مجاور دو ماه به طول انجاميد.

کلي پاجت، فرمانده بلندپايه ايالات متحده امريکادر افغانستان گفت، به اين افتخار مي کند که سربازانش شورشيان را از منطقه مهم محله جات در نزديکي قندهار به بيرون رانده اند.

کلي پاجت در ادامه گفت: «موفقيت سربازان افغان و ايالات متحده امريکا در بازپس گيري اين منطقه از طالبان اعتماد آنها را نسبت به خود به ميزان غير قابل تصوري افزايش داده است».

اما او اعتراف کرد که دشوارترين مرحله طرح ضد شورش ايالات متحده امريکا هنوز در پيش رو است. بنا بر اين طرح بايد تاسيسات خدمات عمومي ايجاد شود تا مردم به اين وسيله از طالبان روي برگردانند. ايجاد نيروي پليس که مردم به آن اعتماد کنند از جمله اين خدمات عمومي است.

مبارزه سربازان افغان و امريکايي با شورشيان براي بيرون راندن طالبان از قندهار و ولسوالي هاي مجاور دو ماه به طول انجاميد. شورشيان سالها بر اين مناطق حکمراني کرده اند.

ارتش ايالات متحده امريکا مي گويد، نيروهاي طالبان صحنه جنگ را بدون درگيري زياد ترک گفته اند. با وجود اين آنها به حملات خود ادامه مي دهند و از بمبهايي استفاده مي کنند که مرگ افغانها و سربازان ايالات متحده امريکا را در پي دارد.

اين حملات از زماني که ايالات متحده امريکا بر عمليات عليه طالبان شدت بخشيده است، کاهش يافته اند. ارتش امريکا اکنون اميدوار است که بتواند توجه خود را به مسائل غير نظامي معطوف کند.

پاجت در جريان ديداري که مقامات «اداره ايالات متحده امريکا براي انکشاف بين المللي» نيز در آن شرکت داشتند، گفت: «من معتقدم که بسياري به طور تصادفي به شورشيان پيوسته اند. هدف ما اين است که حداکثر تلاش خود را بکنيم، تا اين دسته از شورشيان به جاي پيوستن به طالبان به کاري آبرومندانه بپردازند».

ايالات متحده امريکا مبلغ هنگفتي را به افغانستان سرازير کرده است. از اين پول براي ساختن جاده ها، کندن چاه آب و بازسازي مسجدها استفاده مي شود.

«اداره ايالات متحده امريکا براي انکشاف بين المللي» سال گذشته چند صد مليون دالر براي پروژه هاي بسياري هزينه کرده است. تاسيس يک کلينيک صحي جديد شهر قندهار تنها يک نمونه از اين پروژه ها است. قرار است در طول دوازده ماه آينده نيز مبلغي در همين حدود براي پروژه هاي مختلف انکشافي خرج شود.

امريکايي ها سعي بر پيشبرد برنامه هايشان دارند، با وجود اين بسياري از افغانها به خصوص در قندهار از اشتغال در ادارات حکومتي به دليل تهديدهاي طالبان هراس دارند.

ايتان اولبردينگ، يک مقام نظامي ايالات متحده امريکا درمورد روند پيشرفت در منطقه محله جات گفت، مردم کم کم به ارتش اعتماد مي کنند. آنها مي بينند که نيروهاي نظامي براي انکشاف اين منطقه تلاش مي کنند. مردم محلي نيز تاييد مي کنند که وضعيت رو به بهبودي است و آنها خوشبين هستند.

آژانس فرانس پرس/مهرنوش انتظاري

ويراستار: مجيد ملک

مطالب مرتبط

آگهی