بازديد غير مترقبه نخست وزير دنمارک به افغانستان | افغانستان | DW | 05.03.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بازديد غير مترقبه نخست وزير دنمارک به افغانستان

لارس لويک راسموسن نخست وزيردنمارک به روز پنجشنبه وجمعه درافغانستان بوده است تا با سربازان کشورش ديدار کرده وبا آنها درمورد بيرون رفتن تدريجي ازافغانستان مذاکره کند.

سخنگوي نخست وزير دنمارک گفته است « در دو روزگذشته يعني روزهاي پنجشنبه وجمعه با سربازان دنمارکي ديدار داشته است».

برعلاوه ساير مناطق نخست وزير دنمارک از سربازان کشورش در « کمپ پرايس» واقع درگرشک ملاقات کرده است.

پس از آنکه راسموسن درسال 2009 نخست وزير دنمارک شد، اين چهارمين ديدارش از افغانستان مي باشد. همچنان بعد ازآنکه درماه گذشته دنمارک تصميم گرفت تا به صورت تدريجي سربازانش را از افغانستان بيرون بکشد، اين نخستين ديدار نخست وزيرنامبرده با سربازان دنمارکي درافغانستان مي باشد.

قرار است از اواسط سال جاري ازجمله 750 سرباز دنمارکي که زيرفرماندهي بريتانيا درولايت هلمند افغانستان توظيف مي باشند، 30 تن ايشان افغانستان را ترک گويند، درنيمه دوم سال 2012 شمار سربازان دنمارکي به 650 تن رسانده مي شوند.

درماه گذشته سربازان دنمارکي پايگاه « ارما ديلو» را که مورد حملات زياد قرار داشت ترک گفتند و اکنون به حفاظت شهرگرشک مشغول مي باشند.

بطور نسبي سربازان دنمارکي به تناسب سايرسربازان خارجي اي که درافغانستان مستقر اند، سنگين ترين تلفات را درافغانستان داشته اند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل