بازداشت 15 سربازنيروي دريايي بريتانيا توسط ايران | آلمان و جهان | DW | 24.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بازداشت 15 سربازنيروي دريايي بريتانيا توسط ايران

به روزجمعه 15 سربازنيروهاي دريايي بريتانيا توسط ايران بازداشت شده اند. گفته مي شود که آنها نزديک به مرزعراق مصروف يک ماموريت عادي شان بوده اند.

درمرز آبی بین عراق وایران به سهولت امکان عبوربه قلمرو دیگروجود دارد

درمرز آبی بین عراق وایران به سهولت امکان عبوربه قلمرو دیگروجود دارد

ادعا مي شود که دوکشتي ايراني آنها را محاصره نموده ومجبورساخته است تا اين دوقايق بريتانيايي درآبهاي متعلق به ايران داخل شوند. تاهنوزمعلوم نيست که آيا اين دستگيري درارتباط با تصميم احتمالي شوراي امنيت سازمان ملل متحد دايربرتشديد تحريمها عليه ايران صورت مي گيرد.

هنوزدلايل اين دستگيري معلوم نيست . درحاليکه مقامات بريتانيايي مي گويند که اين قايقهاي شان وظايف نورمال کنترول ازسواحل عراق را انجام مي داده اند؛ جانب ايران تا اکنون دراين زمينه ابرازنظري نکرده است، زيرا اين حادثه که ديروزجمعه صورت گرفته است مصادف با تعطيلات وجشنهاي سال نو درجمهوري اسلامي ايران مي باشد. اما گزارشي ازايران مي گويد که ماهيگران عراقي گفته اند اين قايقهاي بريتانيايي دردهنه شط العرب ودرنزديکي راس البيشه بوده اند که اين متعلق به ساحل عراق مي باشد.

شط العرب مصب درياي دجله وفرات بوده و مرزميان ايران وعراق را تشکيل مي دهد . دريک سو راس لآبادن نقطه متعلق به ايران وراس البيشه مربوط به عراق مي باشد.

درسالهاي گذشته دريک ساحه صد کيلومتري معبرآبي اين منطقه همواره بين ايران ونيروهاي اشغالگربريتانيا درعراق مناقشاتي وجود داشته است . بزرگترين پايگاه بريتانيايي ها دربصره واقع درجنوب عراق مي باشد که يک شهرشيعه نشين است.درماه جون سال 2004 سه کشتي گزمه بريتانيايي با هشت سربازآن کشورهنگامي که به آبهاي ايران داخل شده بودند توسط سربازان ايراني بازداشت شدند، اما اين حادثه مي تواند به سهولت اتفاق بيافتد زيرا مرزدريايي تقريباً صد مترعرض دارد.

وقوع اين حوادث ايران وبريتانيا را برآن مي دارد که بالمقابل همديگر را به مداخله دراموريک ديگرمتهم بسازند. بريتانيا مرتباً ايران را متهم مي سازد که سپاه صدرومليشه هاي مهدي را عمداً درعراق تقويت مي کند. همچنان ايران بريتانيا را متهم به مداخله درامورخوزستان مي سازد. به ويژه دراهواز درسال گذشته حملات هراس افگنانه خونيني به راه افتاد.

اينکه چرا ايران به روزجمعه سربازان بريتانيايي را درمرزحساس عراق بازداشت نمود سوال برانگيزاست . حدس زده مي شود که اين کارعمداً صورت گرفته باشد. زيرا قراراست امروزشنبه بيست وچهارم ماه مارچ شوراي امنيت سازمان ملل متحد درمورد تشديد تحريمها عليه ايران تصميم بگيرد.

آگهی