بازداشت 114 اختطافکننده در سال جاري خورشيدي | مصاحبه ها | DW | 04.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

بازداشت 114 اختطافکننده در سال جاري خورشيدي

در افغانستان که فقر به يک مشکل اساسي و گسترده تبديل شده، داشتن سرمايه نيز گاهي رنجهايي بيشتر از فقر را در پي دارد.گروگانگيري سرمايهداران يا وابستگان شان، يک مشکل جدي اجتماعي به خصوص در شهرهاي کابل و هرات بوده است.

گفته می شود که ریاست اختطاف چیان را کسی به نام رئیس خدایداد دارد که درخارج ازافغانستان زندگی می کند

گفته می شود که ریاست اختطاف چیان را کسی به نام رئیس خدایداد دارد که درخارج ازافغانستان زندگی می کند

هرات، که به مثابهي يک شهر تجارتي شاهد رونق خوبي در چند سال گذشته بود، به دليل افزايش سرقتهاي مسلحانه و اختطافها، رونق گذشتهاش را ندارد.

در همين حال، وضعيت نامطمين امنيتي باعث شده که تجاران، از ابراز نظر در مورد مشکلات شان نيز خودداري کنند.

يکي از تاجران در شهر کابل ميگويد: "مردمي که پولدار هستند، آنها از ترس سرمايهگذاري کرده نميتوانند و اولادهاي شان از ترس به مکتبهاي خصوصي حالي رفته اند. به مکتبهاي دولتي رفته نميتوانند. به خاطر اين که موتر (مکتب) شخصي ببرد شان، دم خانهي شان پايين شان کند و پس به مکتب ببرد شان".

رياست امنيت ملي کشور ميگويد که در طول سال جاري خورشيدي، 114 تن از اختطافکنندهها از مناطق مختلف کشور، دستگير شده اند.

سعيد انصاري، سخنگوي رياست امنيت ملي ميگويد: "در مجموع به تعداد سيوسه گروپ از اختطافچيها شامل 114 تن به شمول شش تن از سرگروپهاي شان دستگير شده طي سال (1388) که 35 تن از هموطنان بيگناه ما را که اينها در اسارت داشتند، از چنگال اينها رها شده اند".

در اين جريان، دو نفر يکي در هرات و يکي در کابل، توسط اختطافکنندهها کشته شده اند.

در روزهاي اخير، دو گروپ اختطافکننده در کابل و يک گروپ ديگر در ولايت هرات، دستگير شده اند که مقداري سلاح نيز از اين گروپها به دست آمده است.

به گفتهي رياست امنيت ملي، باند اختطافچيها و سرقتهاي مسلحانه در کابل، توسط شخصي به نام "رييس خدايداد" رهبري ميشود که در خارج از کشور زندگي ميکند.

به گفتهي سعيد انصاري، يکي از شريکان رييس خدايداد به نام احمد مريد مشهور به مشعل اخيرا بازداشت شده است. براساس نواري ويديويياي که رياست امنيت ملي در اختيار خبرنگاران قرار داده است، بازداشت شدگان به جرم خويش اعتراف مينمايند. امنيت ملي کشور ميگويد بازداشت شدگان، به صورت مکرر در اختطافها و سرقتهاي مسلحانه، دست داشته اند.

حکیم طلا فروش می گوید فعلاً وضع خوب است اما به خاطرجلب سرمایه ها به امنیت بیشتر ضرورت است

حکیم طلا فروش می گوید فعلاً وضع خوب است اما به خاطرجلب سرمایه ها به امنیت بیشتر ضرورت است

اختطافکنندهها که به دليل حصول پول دست به اختطاف ميزنند، به گفتهي سخنگوي امنيت ملي کشور، شکنجههاي بيرحمانهاي را عليه گروگانها اعمال ميکنند.

سعيد انصاري ميگويد: "دو سال قبل يک تن از تاجران ملي را به نام راجا اختطاف و فاميلاش در بدل پرداخت پول تاخير کرده بودند که افراد متذکره (گروپ رييس خدايداد) گوش راجا نام را ميبرند و به فاميلاش روان ميکنند".

براساس اعترافهاي دستگير شدگان، گروپهاي اختطافکننده شبکههاي پيچيدهاي ميباشند که هر فرد سهم خاص خود را در اختطاف و نيز پول آن دارد.

برعلاوهي اختطاف برخي سرمايهداران، سال گذشته همايون شاه آصفي که يک چهرهي شناختهشدهي سياسي ميباشد، نيز چند روزي را در چنگ اختطافکنندگان بود.

به همين دليل، تاجران خواهان امنيت بيشتر براي سرمايهگذاري اند. حکيم، طلا فروش در شهر کابل ميگويد: "والله فعلا که نسبتاً امنيت خوب است، منتها به خاطر اين که جلب توجه بيشتر شود براي سرمايهدارها، ضرورت است تا امنيت بهتر و خوبترشود".

سخنگوي امنيت ملي ميگويد فعلا تهديد قوي براي امنيت مردم از ناحيهي اختطاف وجود ندارد.

سعيد انصاري ميافزايد: "تهديدي که بسيار حالا قوي باشد به امنيت مردم شهر کابل و به امنيت مردم افغانستان، از ناحيهي موجوديت گروههاي اختطافچي، آن تهديد را ما انشا الله فعلا نميبينيم. بازهم اگر گزارشاتي اطلاعاتي به نهادهاي امنيتي به خصوص به امنيت ملي برسد، ما در ارتباط به تثبيت و گرفتاري بقاياي اينها هم سعي و تلاش همهجانبهي خود را انجام داده ايم".

براساس گفتههاي سخنگوي امنيت ملي بيشترين گروپهاي اختطافکننده دستگير شده، در کابل ميباشند. در سال جاري خورشيدي، 13 گروپ اختطافچي در کابل، نه گروپ در هرات، پنج گروپ در فراه، دو گروپ در قندهار، دو گروپ در پروان، يک گروپ در لغمان و يک گروپ ديگر در ننگرهار، تثبيت و دستگير شده اند.

اين درحالي است که در طي سالهاي گذشته اختطاف و سرقتهاي مسلحانه، در کنار حملات انتحاري، جنگ و ساير مشکلات، محيط زندگي را براي مردم، خصوصا سرمايهداران، ناامن ساخته است.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار : رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی