بازتاب برف کوچ درسالنگ وسالروز انقلاب اسلامي ايران درروزنامه هاي کابل | افغانستان | DW | 12.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

بازتاب برف کوچ درسالنگ وسالروز انقلاب اسلامي ايران درروزنامه هاي کابل

مردم افغانستان که امسال چندين ماه چشم به راه برف بودند، سرانجام درپي ريزش برف هاي سنگين تلفات سنگين جاني وخسارات مالي را متحمل شدند.

default

درحادثه سالنگ که نزديک به 200 تن جان هاي شان را ازدست داده و ده هاتن ديگرزخمي شده اند، اين موضوع درشت ترين عنوان هاي روزنامه هاي چاپ کابل را تشکيل مي دهد.

روزنامه غيردولتي راه نجات سرمقاله اش را به اين موضوع اختصاص داده وازاين حادثه به تعبيرفاجعه ياد آوري کرده است.

هرچند نويسنده تلاش گروه هاي نجات دولتي را، که به گفته وي سبب نجات يافتن سه هزارتن ديگر ازاين حادثه شده است، درخورستايش دانسته است، ولي درعين حال انتقاد کرده است که شرايط جوي سالنگ چيزي قابل پيشن بيني بود؛ پس چرا گراف تلفات اين قدر بالا رفته است.

نويسنده اين مقاله باورمند است:

« افغانستان به دليل موقعيت جغرافيايي خاصي که دارد درفصول مختلف با حوادث طبيعي مشابهي روبه رو و دست به گريبان است، لذا مسوولان مي توانند با يک برنامه ريزي مشخص براي مقابله با حوادث وبلاياي طبيعي آمادگي هاي لازم را اختيار نمايند، ولي گويي حکومت به خصوص کميته حالت اضطرار هميشه عادت کرده اند پس از وقوع فاجعه وارد صحنه شده ودست به دامن اين وآن شوند».

به عقيده وي با آماده داشتن امکانات بيشتر، حفظ ومراقبت ازاين منطقه ومسدود ساختن شاهراه، جلوگيري ازاين حادثه وتلفات بيشتر متصور بود.

روزنامه دولتي انيس اين حادثه را درنيم قرن اخير بي سابقه خوانده واز تلاش هاي وزارت فوايد عامه، مسوولان بلند پايه حکومتي ومردم محل تقدير به عمل آورده است، اما درادامه سرمقاله اش از نيروهاي ناتو و اردوي ملي افغانستان انتقاد نموده است که آنها درحد لازم احساس مسووليت نکرده اند.

اين روزنامه موقعيت سالنگ ها را خاص تعريف کرده وگفته است جلوگيري ازاين حادثه تنها توسط وزارت فوايد عامه ممکن به نظر نمي رسيد.

تلفات ناشي از برف باري ها وبرف کوچها تنها منحصر به سالنگ نمانده که براساس آخرين گزارش ها 12 تن درولايت باميان ونيز شماري ديگر درساير نقاط افغانستان براثر برف کوچها جان خود را از دست داده اند.

همچنان اين شب وروزهاي که مصادف با سال روز پيروزي انقلاب اسلامي درايران مي باشد شمار ازروزنامه هاي چاپ کابل علاوه بر رويداد هاي داخلي درخصوص 22 دلو يا 22بهمن نيز مطالب درشتي دارند.

روزنامه غيردولتي 8 صبح درسرمقاله اش تحت عنوان « انقلابي که به فاجعه انجاميد» تحليل منتقدانه اي راجع به پيروزي انقلاب اسلامي ايران دارد.

به باورنويسنده اين مقاله پيروزي انقلاب اسلامي ايران که با خون صدها ايراني آزاديخواه وتلاش رهبران پرکار، صادق وفداکارايراني عليه استبداد وبيداد رژيم پهلوي واربابان امريکايي اش به ثمر رسيده بود، اکنون از مسير انقلاب منحرف شده و درمسير استحکام ايدئولوژي توتاليتاريستي، تماميت خواهي ومصادره کنندگان انقلاب قرار گرفته است.

نويسنده ازقولي ايت الله طالقاني يکي از بنيانگذاران انقلاب اسلامي ايران مينگارد: « [طالقاني] درهمان روزهاي اول پيروزي اش درحالي که دومين فرد مقتدرانقلاب اسلامي بود دريکي از خطبه هاي نماز جمعه اين جمله را گفته بود که « انقلاب ما را سقط جنين کرد».

به بارو نويسنده مقاله، درپيروزي انقلاب اسلامي ايران، امريکا نقش حساسي را بازي کرده است، زيرا به قول وي امريکا شاه ايران را تشويق به بيرون رفتن کرد وازاين طريق راه را براي بدست گرفتن قدرت براي کساني باز کرد که با اهداف، مقاصد ونيات مردم ايران بيگانه بودند.

اما روزنامه غيردولتي چراغ درسرمقاله اش عنوان آورده است « انقلاب ايران طلوع نوربود» .

نويسنده سرمقاله، وقوع انقلاب ايران را درتاريخ جهان کم نظير خوانده وگفته است :« دريک سوي اين مبارزه آحاد مردم بي سلاح با دستان خالي درسوي وديگر مقتدرترين پادشاه منطقه واطرافيان او قرار داشتند».

نويسنده سرمقاله چراغ سه نکته( خدا، رهبري آگاه وبيدار ومردم ) را درپيروزي انقلاب ايران مهم مي داند.

به باور وي انقلاب ايران هرسه شاخص عمده يادشده را باخود داشت.

انقلاب اسلامي ايران در22 دلو سال 1357 خورشيدي به رهبري آيت الله خمينيف مردم در برابررضا شاه پهلوي، پادشاه بر سراقتدارايران به پاخست، به پيروزي رسيد وآيت الله خميني به جاي حکومت شهنشاهي درايران جمهوري اسلامي را بنياد نهاد.

امين بهراد، کابل

ويراستار: ياسر

آگهی