بازار بی رونق قالین افغانی و تلاش دولت برای تقویت آن | افغانستان | DW | 01.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

بازار بی رونق قالین افغانی و تلاش دولت برای تقویت آن

وزارت تجارت افغانستان مي گويد به منظور حمايت از توليدات داخلي افغانستان از جمله قالين، طرح قانوني را زير دست دارد که به زودي براي تصويب به پارلمان افغانستان ارايه خواهد شد.

يک تاجر افغان: قالين افغاني قيمت تر است و زور مردم نمي رسد، قالين هاي ايراني و ترکي ارزان تر است و مردم به طرف ارزان مي دوند.

يک تاجر افغان: "قالين افغاني قيمت تر است و زور مردم نمي رسد، قالين هاي ايراني و ترکي ارزان تر است و مردم به طرف ارزان مي دوند."

در همين حال تاجران قالين شکايت دارند که بازار قالين افغانستان در داخل کشور از رونق افتاده و جاي ان را قالين هاي ايراني و ترکي گرفته است. ولي سخنگوي وزارت تجارت و صنايع افغانستان مي گويد، به منظور رشد صنعت قالين تلاش مي شود تا از طريق حمايت از اين صنعت براي فروش آن بازاريابي شود.

افزايش تعرفه گمرکي

احمد فرهاد افغان زوي سخنگوي وزارت تجارت وصنايع افغانستان به صداي آلمان گفت، دولت افغانستان تصميم دارد از طريق افزايش تعرفه هاي گمرکي بر واردات، صنعت قالين را تقويت کند: "ما از سياست حمايت از توليدات داخلي حمايت کرده ايم و مي کنيم. به همين خاطر دولت افغانستان مي خواهد تعرفه هاي گمرکي خود را افزايش دهد تا اين که ما توليدات داخلي را حمايت کنيم. اين راه حل قانوني و تجاري است."

وزارت ماليه افغانستان سهولت هايي را در صادرات قالين به وجود آورده است، چنانچه عزيز شمس سخنگوي وزارت ماليه مي گويد، به منظور رشد صنعت قالين اين وزارت محصول صادرات قالين را معاف کرده است. اما به گفته سخنگوي وزارت تجارت، به دليل عضويت در سازمان هاي منطقه اي مانند سازمان سارک و ايکو نمي تواند محدوديت هاي بيشتري بر واردات خود وضع کند.

قالين هاي ترکي و ايراني بجاي قالين افغاني

در حال حاضر تاجران افغان شکايت دارند که قالين هاي ترکي و ايراني جاي قالين افغاني را در بازارهاي افغانستان گرفته است و به همين دليل اين نگراني وجود دارد که قالين افغاني به فراموشي سپرده شود. هم اکنون در شهر کابل پايتخت تقريبا تمام قالين فروشي ها مملو از قالين هاي ايراني و ترکي است و جاي قالين افغاني در اکثر فروشگاه هاي قالين افغانستان خالي است.

بصير احمد يک تن از تاجران قالين در شهر کابل مي گويد، به دليل اين که مردم قالين افغاني را نمي خرند، در فروشگاه خود قالين هاي ايراني و ترکي را مي فروشد. وي مي گويد مشتريانش قالين افغانستان را به خاطر قيمت بودن اش نمي خرند:"قالين افغاني قيمت تر است و زور مردم نمي رسد، قالين هاي ايراني و ترکي ارزان تر است و مردم به طرف ارزان مي دوند."

قيمت مناسب

عبدالصبور يک تن از باشندگان کابل که مي خواهد قالين بخرد مي گويد، به دليل قيمت بودن قالين افغاني ترجيح مي دهد تا قالين ترکي بخرد:"شخص خودم آمده ام تا قالين ترکي بخرم بخاطري که از نظر قيمت مناسب است و قالين وطني هم قيمت است، ايراني کيفيت پايين دارد."

عبدالصبور مي افزايد در افغانستان تنها کساني قالين افغاني را مي خرند که اقتصاد خوب دارند. او مي گويد دليل اصلي بازار کمرنگ قالين افغاني در بازار هاي افغانستان، اقتصاد ضعيف مردم آن است:"تفاوت بين قالين افغاني و ترکي بسيار زياد است يعني قيمت قالين افغاني چهار تا پنج برابر قالين ترکي است. اما تفاوت قالين هاي ايراني و ترکي کم تر است."

وزارت تجارت افغانستان مي گويد پس از تصويب قانون حمايت از توليدات داخلي، دولت افغانستان مي تواند راهکارهاي قانوني را براي بهبود تجارت قالين افغاني به کار گيرد.

حسين سيرت، کابل

ويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی