باديدار اوباما وکرزي تشنجات در روابط دوجانب به گذشته تعلق گرفت | افغانستان | DW | 13.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

باديدار اوباما وکرزي تشنجات در روابط دوجانب به گذشته تعلق گرفت

درديدار روز گذشته ي حامد کرزي با رييس جمهور بارک اوباما، سران هردو کشور ايالات متحده وافغانستان ضمن ابراز توافق نظر ها، همزمان همچنان روشن نمودند که در افغانستان کار زيادي درپيشروست.

درتمام مراسم کاخ سفید اوباما وکرزی طوری ظاهرشدند تا توافقات شان را روی مسائل مورد علاقه به نمایش بگذارند

درتمام مراسم کاخ سفید اوباما وکرزی طوری ظاهرشدند تا توافقات شان را روی مسائل مورد علاقه به نمایش بگذارند

چه تفاوتي ميان اين ديدار حامد کرزي از امريکا ، در مقايسه با ديدار قبلي يي او از واشنگتن يک سال پيش از امروز و لحن شديد هفته هاي گذشته وجود دارد؟

از قرارمعلوم پس از آنکه حکومت ايالات متحده ي امريکا مصصم بر آن شد که انتقاد کردن علني از حامد کرزي حاصلي نخواهد داشت، درکاخ سفيد با فرش کردن قالين سرخ از رئيس جمهور افغانستان استقبال کرد.رييس جمهور بارک اوباما نيز وقت کافي براي مذاکره با او اختصاص داد و غذاي چاشت را يکجا صرف کردند. پس از آنهم کنفرانس مطبوعاتي 45 دقيقه يي صورت گرفت که رويدادي است نادر.

هردو رييس جمهور با لبخندي در سالون ظاهر شدند ونشان ميدادند که تشنج چندي پيش درروابط ايشان از ميان برداشته شده است.

اوباما از کرزي براي تلاش هايش در مبارزه برابر فساد اداري واز رهبري خوب اوتمجيد نمود.کرزي نيز در برابرآن ، سخناني مثل « امتنان وسپاسگزاري» به زبان آورد واز « خيرخواهي امريکا» بسيارحرف زد.

به تشنجات هفته هاي گذشته زماني تماس گرفتند که مورد سوال واقع شدند ، اما آنرا نيز کوچک نشان دادند.

به قول اوباما :"اين مسئله بسيار بزرگ ساخته شد. وظيفه ي ماست که دوستان خوبي باشيم و به کرزي صريحاً بگوييم که در کجا ها بايد کار بيشترصورت گيرد ووظيفه کرزي است که تاکيد نمايد تا به استقلال افغانستان حرمت گذاشته شود."

حامد کرزي نيز در ادامه ي سخنان وي افزود:

" صراحت دريک رابطه مفيد است ومناسبات با ايالات متحده امريکا هيچگاه مستحکم تراز امروز نبوده است ».

اما با وجود جهت گيري چنين نرمي هردو رييس جمهور هيچ توهمي نداشتند.چنانکه ازسخنان شان چنين برمي آمد؛به طور مثال آنها اعتراف کردند: کار هاي زيادي در پيشرو است... هردو کشور شريکِ هم روز هاي سختي را در پيشرو خواهند داشت...

افزون براين موضوع غير نظاميان در بمباردمان هاي هوايي امريکايي ها يکي ديگر از موضوعات مهم حين ظاهر شدن هردو رييس جمهور در برابر رسانه ها يا در کل در برابر عامه بود.کشته شدن افراد غير نظامي سياست هاي داخلي حامد کرزي را زير فشار قرار مي دهد وکرزي نيز بالمقابل ايالات متحده ي امريکا را با لحن شديدي مورد انتقاد قرار داده بود.

اوباما تعهد سپرد که ارتش امريکا تماميي مساعي خويش را در جلو گيري از کشته شدن غير نظاميان به خرج خواهد داد وگفت:

"ما اين موضوع را ساده نمي گيريم. ما طرفدار کشته شدن مردمان غير نظامي وملکي نيستيم واين امر نه به اين دليل است که حامد کرزي مورد انتقاد قرار نگيرد، بلکه من خود نميخواهم که غير نظاميان کشته شوند."

سرانجام پس از ديدار هردو، خبر واقعأ جالب ونوي نيست که از آن گزارش داد ، اما موضوع اصلي هم گزارش دهي از خبر تازه ي نبوده است.ايالات متحده وافغانستان ميخواهند نشان بدهند که تا چه حد ياران خوب همديگر اند.مطمئناً هردو جانب در آينده نيز ديدگاه هاي متفاوتي ميداشته باشند ، اما در آينده اين ديدگاه ها و تفاوت نظر ها را در برابر همه ابراز نميکنند وبه بيرون نميکشند.

زبينه مويلر / ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی