بابرنامه نهال شاني دود باروت وتفنگ را نابودمي شود | افغانستان | DW | 06.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بابرنامه نهال شاني دود باروت وتفنگ را نابودمي شود

وزارت زراعت، آبياري ومالداري افغانستان و شهرداري شهرکابل با آغاز سال جديد خورشيدي برنامه هاي وسيع نهال شاني را درقرغه، بادام باغ شهرکابل وجاده کابل مزارشريف تطبيق نموده اند.

اين برنامه را در جاده کابل- مزارشريف ازناحيه هفده هم شهرکابل الي تپه سرخ ولسوالي جبل السراج ولايت پروان نيز اجرانموده اند.

"اين برنامه را در جاده کابل- مزارشريف ازناحيه هفده هم شهرکابل الي تپه سرخ ولسوالي جبل السراج ولايت پروان نيز اجرانموده اند."

مسوولان وزارت زراعت افغانستان مي گويند:اين دو نهاد دولتي افغانستان که ازآخرين روزهاي سال گذشته برنامه هاي نهال شاني را آغاز،الي هفته دوم سال نو ادامه داده اند بيش از40هزار نهال غرس نموده اند.

وزارت زراعت وشهرداري کابل علاوه از شهر کابل اين برنامه را در جاده کابل- مزارشريف ازناحيه هفده هم شهرکابل الي تپه سرخ ولسوالي جبل السراج ولايت پروان نيز اجرانموده اند.

حسرت حسين خاورين رييس عمومي جنگلات وزارت زراعت افغانستان دراين رابطه به صداي آلمان گفت:«اين {پروژه} از ناحيه هفده شهر کابل شروع شده الي تپه سرخ جبل السراج مي رسد، که اين ساحه 90 کيلومتر{طول} دارد».

به گفته آقاي خاورين دراين ساحه دريک طرف جاده در حدود 15 هزار نهال غرس شده اند؛ طبق اظهارات وي ازاين جهت، اين جاده دو طرفه تحت برنامه نهال شاني قرار نگرفت که قرار است درآينده اين جاده به دوجاده رفت وآمد توسعه مي يابد.

آقاي خاورين مي گويددر اين برنامه ، نهال توسط وزارت زراعت تهيه، بواسطه مردم محل به شکل کاردستجمعي غرس شده است اماحفظ مراقبت آن به عهده شهرداري مي باشد.

برپايه سخنان آقاي خاورين مسوولان حکومتي ومردم محل ازاين برنامه به طور جدي استقبال کرده اين دو ارگان اجرايي را به طور لازم همکاري نموده اند.

بربنياد اظهارات خاورين نهال غرس شده در مسير جاده کابل – مزارشريف ازلحاظ نوعيت خود درمقابل کم آبي مقاومت لازم را دارا مي باشند.

رييس جنگلات وزارت زراعت قيمت هرنهال از اين نوع نهال ها را 30 – 35افغاني مشخص نموده است.

آقاي خاورين براهميت نهال شاني تاکيد نموده مي گويد:«يگانه چيزي که سعادت مياورد نهال وسرسبزي است. ازنگاه مامردم مسلکي درخت حيات است. ما مي گوييم درخت زياد، آب زياديعني آب زياد ،سرسبزيعني غذاي کافي ، غذاي کافي يعني حيات».

آقاي خاورين يک عامل عمده کم آبي وخشکسالي را کمبود جنگل در افغانستان دانسته، موجوديت جنگلات ودرختان را درسلامتي ميط زيست مهم توصيف کرد.

آقاي خاورين اضافه کرد که اين برنامه درسراسر افغانستان علاوه برمديريت هاي جنگلات به شکل کارحشر توسط وزرت زراعت راه اندازي شده است.

وي ازمردم افغانستان خواست تابه سرسبزي اين کشور توجه کرده هرکسي لا اقل سالانه يک نهال غرس کند.

واما استقبال شهريان کابل از اين برنامه چگونه است؟

جواني که خود را هارون معرفي مي کند مي گويد:« وزارت زراعت که براي ما نهال شاني نموده است کاربسيار خوب است چون وطن ما را سر سبزمي کند ومردم آب وهواي خوب مي داشته باشند».

جواني ديگري که نامش را ذکرالله مي گويد نيز از اين برنامه استقبال مي کند، او مي افزايد:« برنامه خوبي است اين برنامه درسرسبزي کشورما افغانستان نقش عمده دارد ».

اين نوع برنامه ها طي سال هاي اخيردرحالي ازطرف نهاد مختلف راه اندازي وتطبيق مي گردند که جنگلات وحشي مثمر وغيرمثمرافغانستان درساحات شرق به طور دايم ودر شمال وشمال غرب هرازگاهي مورد هجوم بيرحمانه اي قاچاقچيان قرار مي گيرند.

مطالب مرتبط

آگهی