ایران دو خبرنگار آلمانی را بازداشت کرد | مجله حقوق بشر | DW | 14.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

ایران دو خبرنگار آلمانی را بازداشت کرد

حکومت آلمان فدرال تاييد کرده است که دوخبرنگار بازداشته شده درايران آلماني مي باشند. برلين مي کوشد ازراه تماس با حکومت ايران اين دوخبرنگار آزاد شوند.

گزارشگران بدون مرز تقاضای اعتبار نامه ژورنالیستی ازاین دوخبرنگار بازداشت شده را مخالف حقوق بشر وآزادی بیان خوانده است

گزارشگران بدون مرز تقاضای اعتبار نامه ژورنالیستی ازاین دوخبرنگار بازداشت شده را مخالف حقوق بشر وآزادی بیان خوانده است

حکومت آلمان با حکومت ايران در تماس است تا دو خبرنگار دستگير شده آلماني آزاد شوند. گفته مي شود که اين دو خبرنگار در شمال غرب ايران دستگير شده اند.

گيدو وستروله، وزير خارجه آلمان اين خبر را تاييد کرد که حکومت آلمان در اين رابطه، يک هيئت به ايران فرستاده است. او گفت:

"ما با تشديد فشار در جهت روشنگري و حل اين مورد فعاليت مي کنيم. موضوع مربوط به دو شهروند آلماني است. آنها دستگير شده اند. ما حالا در اين قسمت خيلي زيا فعاليت مي کنيم تا با اين دو آلماني تماس بگيريم."

وزير خارجه آلمان علاوه کرد که براي اين منظور با همتاي ايراني اش منوچهر متکي نيز در تماس شده است. هردو خبرنگار که نام هاي شان تا هنوز آشکار نشده است، گفته مي شود که با فرزند سکينه آشتياني مصاحبه کرده اند. سکينه آشتياني در ايران به جرم رابطه جنسي غير مشروع، به جزاي سنگسار محکوم شده است. نظر به معلومات اوليه، اين دو خبرنگار به سفارش روزنامه آلماني "بيلد ام زونتاگ" که يکشنبه ها نشر مي شود، به ايران سفر کرده بودند. هندريک سورنر (Hendrik Zِrner)، سخنگوي اتحاديه خبرنگاران آلماني، در اين باره مي گويد:

"ما بلا فاصله بعد از معلوم شدن خبر دستگيري، با روزنامه "بيلد" تماس گرفتيم. تا اين زمان، ما از [مسوولين] اين روز نامه با وضاحت مي شنيديم که آنها اين خبر رانه تاييد مي کنند نه رد مي نمايند . ما تا هنوز نمي دانيم که اين دوهمکار ما کي هستند و براي کي کار مي کنند."

سورنر به اين نظر است که حکومت آلمان در قسمت رهايي اين دوخبر نگار آلماني بالاخره موفق خواهد شد. حکومت ايران قبل از آن گفته بود که هردو خبرنگار، بدون تاييد رسمي مقامات آنها، در ايران فعاليت مي کردند و به اين ترتيب آنها متهم شده اند که مخالف قانون ايران عمل کرده اند.

سازمان "خبرنگاران بدون مرز" در اين ميان توضيح مي دهد که اين قابل اهيمت نيست که آيا اين دو خبرنگار داراي تاييد نامه روزنامه نگاري در ايران بوده اند، يا خير. اين سازمان در يک اطلاعيه خبري نوشته است که مقامات ايراني، با درخواست اعتبارنامه ژورناليستي ازاين خبرنگاران ، مرتکب يک عمل خودسرانه ، خلاف حقوق بشر و آزادي بيان شده اند.

ماتياس بويلنگر/ حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی