ایجاد نیروهای واکنش سریع اقدام باز دارنده | آلمان و جهان | DW | 05.02.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ایجاد نیروهای واکنش سریع اقدام باز دارنده

ناتو می خواهد یک نیروی توظیف سریع به وجود آورد تا خود را در برابر تهدید های روسیه مجهز گرداند. با تشکیل این نیروی موسوم به "سرنیزه" آلمان نقش کلیدی بازی می کند.

ناتو در نظر دارد با صف آرایی جدید در ساختارهای نظامی این پیمان، خودرا در برابر تهدید های احتمالی از جانب روسیه تجهیز نماید.در همین زمینه وزرای امور دفاع کشورهای عضو این پیمان در بروکسل مذاکره خواهند کرد و در نظر است در یک اقدام باز دارنده در برابر تهدیدهای روسیه، نیروهای جدیدی زیر نام « سرنیزه» ایجاد گردد.

قرار است با برنامه های تجهیزاتی جدید ناتو از یک جانب برای روسیه هشدار داده شود و از جانب دیگر کشورهای بلاک شرق تسکین گردند و برای این منظور در نظراست که در مجموع واحد های نظامی، مآموریت ها و نوع عملکرد این نیروهای نظامی در چوکات ناتو، پس از این با یک عنوان اختصاری نامگذاری شود. « وی جی تی اف»، یعنی و « نیروهای توظیف مشترک با آمادگی بلند». با آنکه موجودیت این نیروها هنوز فقط روی کاغذ تدوین شده است، اما با آنهم از همین حال در زبان روزمره نظامی این پیمان، نیروهای مذکوربنام « سرنیزه» یاد می شود.

قبل از این نیز این نیروه ها با القابی مثل « پورشه» که نام یکی از موتر های خیلی سریع می باشد، از جانب شماری از جنرالهای پیمان ناتو خوانده شده است. در پی سیاست های تهاجمی روسیه، اعضای 28 کشور عضو ناتو در خزان سال گذشته برای توظیف هرچه سریع تر حدود 5000 سرباز در مرزهای بیرونی این پیمان به توافق رسیدند.در صورتیکه کشور های موسوم به « کشورهای جبهه» در شرق اروپا از جانب روسیه احساس خطر کنند، نیروهای « سرنیزه» وارد عمل می شوند.

آزمونی برای آمادگی در برابر تهدید

این نیروها به تدریج در حال شکل گیری می باشند؛ آلمان، هالند و ناروی از همین حالا اعلام کرده اند که برای تشکیل نیروهای موسوم به « سرنیزه» آماده هستند و موافقت دارند.نظامیان انتظار دارند که اکنون از جانب وزرای دفاع « مشخصات در مورد بزرگی و تعداد این نیروها تدوین گردد». در همین ارتباط دگرمن یورگن مارتین سخنگوی سپاه مشترک آلمان و هالند در شهر مونستر آلمان گفت که واحد های تحت فرمان او طرح مقر فرماندهی سیار را برای اتحاد اردو هایی پیشنهاد می کند که وظیفه نیروهای « سرنیزه» را در چوکات ناتو به دوش می گیرد.

Oberstleutnant Hans Jürgen Mertins 2010

دگرمن یورگن مارتین سخنگوی سپاه مشترک آلمان و هالند

در پایان ماه جنوری تمرینات به اصطلاح " انکشاف یافته" یا "تیبل تاپ" آغاز گردید که درحقیقت تقلیدی از بازی های جنگی انترنتی است و قرار است در پایان ماه اپریل تمرینات عملی با ایجاد کروکی یا نقشه منطقه در روی خاک گردند. در این تمرینات اینکه این نیروها تا چه حدی سریع عمل می توانند و چقدر به سرعت قادر به بسته کردن بار و بنه نظامی خویش خواهند بود، مورد آزمون قرار می گیرند. در اسناد و مدارک ناتو هنوز روشن نیست که آیا این نیروها در فاصله 48، یا 72 ساعت می توانند به حالت آماده باش درآیند و یا هم برای این منظور نیاز به زمان بیشتر تا 5 روز خواهد رفت؟ به هر صورت باید تا حد ممکن سریع عمل کنند.

سیاست خارجی پوتین به عنوان زنگ بیداری

نیروی «سرنیزه» نخستین نیروهای واکنش سریع ناتو نمی باشد، اما تا اکنون یکی از بندش ها برای ایجاد این نیروها، نبود آمادگی در میان شماری از اعضای این پیمان برای ارائه تعداد مناسب سرباز برای تشکیل نیروهای متذکره بود. اما پس از تشدید وخامت اوضاع در اوکرایین، این وضعیت از بنیاد تغییر نمود و اوضاع اوکرایین به عنوان زنگ بیداری در ایجاد چنین نیروها مؤثر افتاد.آلمان اکنون در نخستین مرحله آزمون تشکیل این نیروها از نقش خیلی برجسته یی برخوردار است. اما با آنهم موقف گیری آلمان در رویداد های گذشته تا حدودی همچنان دلیلی برای تردید در عملکرد آلمان در رابطه به مسایل به خصوصی زمینه می دهد؛ زیرا طور مثال ، آلمان سال 2011 از اشتراک درمآموریت ناتو علیه دیکتاتور پیشین لیبیا قذافی خودداری کرد، آنچه که تاحدی بر شهرت آلمان در پیمان ناتو صدمه زد. افزون براین برای اشتراک نیروهای آلمان در ماموریت های نظامی، باید پارلمان این کشور رأی بدهد، آنچه که همچنان خیلی ساده نیست.

عدم اطمینان طراحان نظامی روسیه

برای ایجاد توازن میان مسئولیت های فدرالی آلمان و حقوق پارلمانی این کشور یک کمیسیونی در بوندیس تگ یا پارلمان فدرال آلمان به ریاست فالکر روههِ وزیر امور دفاع اسبق این کشور مؤظف می باشد. روهه با ابراز خوشبینی در این رابطه گفت که با وجود موقف قانونی پارلمان، امکان این می رود که سهم در « نیروهای سرنیزه» مورد تصویب پارلمان قرار گیرد و افزود: " در صورت نیاز پارلمان با تشکیل یک جلسه عاجل، در این مورد تصمیم خواهد گرفت، در مورد کاملاً فکر شده است."

Karl-Heinz Kamp BAKS

کارل هاینس کمپ عضو اکادمی فدرال امور امنیت

در برابر کارل هاینس کمپ عضو اکادمی فدرال امور امنیت در این زمینه با اشاره با مشکلات احتمالی گفت: " ما یک نیروی واکنش سریع برای یک سیاست بطی داریم"، آنچه در اینجا مهم است، اینست که طراحان نظامی روسیه با درنظر داشت حجم مسایل سیاسی، نمی توانند که این نیرو ها را ارزیابی درست کنند.مهمترین هدف "نیروهای سرنیزه" ایجاد عدم اطمینان در میان مهاجمان احتمالی می باشد. به این ترتیب می توان گفت که تصامیم تقریباً نه چندان شدید ناتو دراین ارتباط همچنان جنبه ی مثبت نیز دارد. زیرا با توجه به استراتیژی های قبلی، ناتو مؤفق گردید که سربازان این پیمان را در اروپای شرقی مستقر سازد. اکنون در رابطه به ایجاد نیروی "سرنیزه"، بریتانیا نیز اعلام کرده است با توظیف نیروهای کشورش در این زمینه سهم خواهد گرفت.

ذخیره گاه ها وتحویلخانه های تسلیحاتی در مناطق عملیاتی

پس از رسیدن نیروهای سرنیزه در مناطق عملیاتی ، بر علاوه استقرارتسلیحات سنگین و تدارکات نظامی همچنان 40 افسر نظامی متخصص در امور تدارکات و ارتباطات توظیف می شوند. قرار است در شش کشور پایگاه های نظامی این نیروها ایجاد گردند و در کنار سه کشور حوزه بالقان همچنان قرار است در کشور های پولند، رومانیا و بلغاریا پایگاه های مذکور ایجاد گردند. با آنهم هنوز در مورد مصارف این نیروها محاسبه لازم صورت نگرفته است. با وجود آن، مصارف ترکیب و تشکیل این نیروها، ذخیره و مناطق عملیات حدود ده در صد تخمین زده شده است که از صندوق عمومی این نیروها ها تمویل خواهد شد. بقیه مصارف را کشورهاییکه در این مآموریت سهیم می باشند، می پردازند. بنابرین در این ارتباط جمله بنیادین ناتو صدق می کند که گفته اند: « هرکی شلیک کرد، مصرف می کند» و کسی که از شلیک کردن مانع می شود، همچنان می مصرف می کند.

DW.COM

آگهی