ایالات متحده امریکا از پيشرفت تسليحاتي چين نگران است | آلمان و جهان | DW | 09.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ایالات متحده امریکا از پيشرفت تسليحاتي چين نگران است

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده امريکا روز يک شنبه از پيشرفتهای اخیر چین در بخش فنآوری تسليحاتي ابراز نگراني کرد. او همچنان براي ازبين بردن تنش در روابط دو کشور، خواستار تقويت همکاريهاي نظامي شد.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا

رابرت گيتس یک شنبه در شروع سفر سه روزهاش به پيکنگ، پايتخت چين، گفت به نظر ميرسد که چین در ساخت جتهاي جنگي رادار گريز بيشتر از آنچه قبلاً فکر ميشد، پيشرفت کرده است. او افزود که موشک ضد کشتي اين کشور تهديدي را عليه نيروهاي امريکايي خلق کرده است.

گيتس گفت: «آنها به صورت واضح اين توانايي بالقوه را دارند که برخي قابليتهاي ما را به مخاطره اندازند، و ما بايد به آنها توجه کنيم، ما بايد به صورت مناسب با برنامههاي خود پاسخ بگوييم».

وزير دفاع ايالات متحده امريکا گفت پيشرفت تسليحاتي اهميت گفتگو با مقامهاي نظامي چين را برجسته ساخته است و ابراز اميدواری کرد که در اين سفر سه روزهاش، زمينه تامين روابط عميق دفاعي با قدرت درحال ظهور آسيايي مساعد شود.

گيتس افزود: «در گفتگوهاي استراتژيکي که در موردش صحبت ميکنم، آرزويم اين است که ممکن است ضرورت به برخي از اين امکانات (نظامي) کاهش يابد».

قرار است هوجينتاو، رييس جمهور چين به تاريخ نزدهم ماه جنوري به واشنگتن سفر کند. گيتس در اين مورد گفت: «اين خيلي واضح است که چينيها از من خواستند بيايم، پيش از اين که هوجينتاو از واشنگتن ديدار کند».

وزير دفاع ايالات متحده امريکا افزود: «ديدگاه شخصي من اين است که روابط سازنده و فراگير ميان ايالات متحده و چين نه تنها به نفع دو کشور است، بلکه به نفع هرکسي در منطقه و گفته ميتوانم در تمام جهان است».

چین در ساخت جتهاي جنگي رادار گريز بيشتر از آنچه قبلاً فکر ميشد، پيشرفت کرده است

"چین در ساخت جتهاي جنگي رادار گريز بيشتر از آنچه قبلاً فکر ميشد، پيشرفت کرده است"

روزها قبل از سفر وزير دفاع ايالات متحده امريکا به چين، تصاويري نشر شدند که اولين جنگنده رادار گريز چين را در يک ميدان هوايي در جنوب غرب اين کشور نشان ميدهند. وقتي در اين رابطه از گيتس پرسيده شد، پاسخ داد: «ما ميدانستيم که آنها روي ساخت هواپيماي رادارگريز کار ميکنند».

وزير دفاع ايالات متحده امريکا افزود: «آنچه ما ديده ايم، اين است که آنها در توسعه اين نوع هواپيما ممکن است تا اندازهاي بيشتر از آنچه که اطلاعات ما پيشبيني ميکرد، پيشرفت کرده اند». با وجود اين، او گفت سوالهايي وجود دارد که اين جنگندههاي جديد چين تا چه اندازه ميتوانند رادار گريز باشند.

وزير دفاع ايالات متحده امريکا همچنان گفت توسعه موشکهاي ضدکشتي چين در مرحله پيشرفتهای قرار دارد، اما واضح نيست که اين موشکها کاملاً قابليت عملياتي داشته باشند.

رابرت گيتس در اين سفر خود با هوجينتاو، رييس جمهور چين و جنرال ليانگ گو آنگلي، همتاي چينياش ديدار ميکند. همچنان او با رييس توپخانه ارتش چين که مسووليت فرماندهي مرکز هستهاي چين را نيز به عهده دارد، گفتگو ميکند.

گفته ميشود دو طرف در مورد بحران شبه جزيره کوريا و نقش چين در کاهش تنش ميان دو کوريا نيز گفتگو ميکنند. گيتس گفت چين در اواخر سال گذشته نقش سازنده اي در کاهش تنش ميان دو کوريا بازي کرد.

فرانس پرس/ عارف فرهمندويراستار: مجيد ملک

مطالب مرتبط