اکسفام: پول کمکهاي خارجي بيشتربه خود کشورهاي کمک دهنده برمي گردد | افغانستان | DW | 05.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اکسفام: پول کمکهاي خارجي بيشتربه خود کشورهاي کمک دهنده برمي گردد

به روزشنبه اکسفام تقاضا کرده است که ايالات متحده امريکا بايد ستراتژي اش را درافغانستان تغييربدهد و ازبحرانهاي انساني جلوگيري کند.

ملیاردها دالری که به نام افغانستان کمک می شود به مردم کشور جنگزده افغانستان نمی رسد

ملیاردها دالری که به نام افغانستان کمک می شود به مردم کشور جنگزده افغانستان نمی رسد

سازمان خيريه بريتانيايي اکسفام گفته است که مليونها افغان براي معيشت وبقاي شان مبارزه مي کنند و ميزان خشونتها از سال 2001 بدينسو به اوج خود رسيده است. پس از سه دهه جنگ، افغانستان يکي از فقيرترين وکم انکشاف يافته ترين کشورهاي جهان باقي مانده است. خشکسالي وبلندرفتن قيمت مواد غذايي اکثر افغانها را به شدت ضربه زده است.

ازجمله 5000 نفري که درسال 2008 درجنگهاي افغانستان کشته شده اند، 2000 نفر آنها مردم غيرنظامي بوده اند. حملات شورشيان درسال 2008 ميلادي 50% افزايش يافته است.

بخش بزرگ پولهاي امدادي درافغانستان مصرف نمي شود

مات والدمن ، رئيس سازمان امدادي بريتانيايي اکسفام ديروز درمادريد به خبرنگاران گفته است : يک بخش بزرگ پولهاي امدادي که به افغانستان مي آيند دراين کشورجنگزده مصرف نمي شوند. والدمن انتقاد کرده است که پول زيادي به شرکتهاي خارجي داده مي شود وبيشترين درآمد را ازاين ناحيه شرکتهاي امريکايي دارند. مطابق به اطلاعات او تا 40% پولهاي امدادي دوباره به کشورهاي کمک کننده برمي گردد. اکثراً واگذاري اين پولها به افغانستان با شرايطي همراه است که بايد کالا ها وخدمات ازکشور پول دهنده خريداري شود. والدمن افزوده است تازماني که درافغانستان مردم دچار فقراند، پيشرفتي براي ثبات دراين کشور بوجود نمي آيد. ازاينرو کمکها بايد مستقماً به حکومت افغانستان داده شود.

کشورهای خارجی کمک با قید وشرط می کنند. بیشترین پولهای کمکی دوباره به کشورهای کمک دهنده می روند

کشورهای خارجی کمک با قید وشرط می کنند. بیشترین پولهای کمکی دوباره به کشورهای کمک دهنده می روند

برنامه ده ماده اي اکسفام براي تغيير سياست امريکا

ريموند اوفنهيزر رئيس بخش امريکاي اکسفام طي اعلاميه اي گفته است: " با گسترش نا امني و نيازمنديهاي شديد مردم غيرنظامي، بايد يک ستراتژي جامع تدوين گردد تا مانع بحرانهاي عظيم گردد."

اکسفام که براي بيش از 20 سال درافغانستان کار کرده است، ضمن يادداشتي عنواني بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا، يک برنامه ده فقره اي را تدوين کرده است که هدف آن تغييردادن سياست ايالات متحده امريکا است. گفته شده است هرگاه اين طرح اکسفام به اجرا در آيد ، براي تامين يک صلح پايدار وانکشاف درافغانستان کمک مي کند.

واشنگتن يک تجديد نظرعمده درستراتژي افغانستان خود به عمل آورده است وانتظار مي رود که 30000 سرباز بيشتر به افغانستان بفرستد وتعهدات بزرگتري را دربخشهاي کمکهاي انکشافي بردوش گيرد.

اکسفام دراين يادداشت عنواني اوباما نگاشته است که به جاي تمرکز روي تلاشهاي نظامي ، ايالات متحده امريکا وسايرکشورهاي کمک دهنده به افغانستان بايد کمکهاي بشري شان را افزايش دهند. اين چيزي است که برخلاف تدابير و کمکهاي موردي مي باشد. اوفنهيزرگفته است:

درافغانستان یک ملیون طفل خورد سال ونیم ملیون زن به دلیل سوء تغذی به خطرات صحی جدی تهدید می شوند

درافغانستان یک ملیون طفل خورد سال ونیم ملیون زن به دلیل سوء تغذی به خطرات صحی جدی تهدید می شوند

" با درجازدن بازسازي و افزايش بي ثباتي ، ايالات متحده امريکا بايد فراسوي راه حلهاي نظامي توجه کند ويک نقش رهبري کننده درحفاظت ازغيرنظاميان وايجاد يک رهيافت جديد بين المللي براي افغانستان بگيرد".

اکسفام گفته است که تنها ايالات متحده امريکا درجنگ عليه شورشيان طالب روزانه 100 مليون دالرامريکايي به مصرف مي رساند. اما همه کشورهاي کمک دهنده به افغانستان ازسال 2001 به اينسو فقط روزانه 7 مليون دالرامريکايي مصرف مي کنند. سرمايه گذاري دربخش زراعت کمتر ازيک درصد را تشکيل مي دهد. اين درحالي است که 80 جمعيت افغانستان براي معيشت شان به شدت بر زراعت متکي اند.

حدود پنج مليون افغان به قلت مواد غذايي رو به رو اند. بيش ازيک مليون طفل خوردسال و حدود نيم ميليون زن به دليل سوء تغذي باخطرات جدي صحي مواجه اند. ازجمله 404 مليون دالري که ملل متحد درماه جولاي سال گذشته بصورت عاجل براي افغانستان درخواست کرده بود، فقط نصف آن آماده ساخته شده است.

پي تي آر اي/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسري

مطالب مرتبط

آگهی