اکثر مسلمانان در اروپا احساس راحتی می کنند | آلمان و جهان | DW | 22.09.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اکثر مسلمانان در اروپا احساس راحتی می کنند

براساس تحقیقات آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، اکثر مسلمان در اروپا خود را راحت احساس می کنند. از میان افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند،۷۶ درصد احساس شدید وابستگی نسبت به آن کشور اروپایی دارند که در آن زندگی می کنند.

از مجموع مسلمانانی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند، ۹۲ درصد گفته اند که میخواهند در کنار همسایه غیرمسلمان زندگی کنند. براساس این پژوهش آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان در اتحادیه اروپا اعتماد زیادی به نهادهای دموکراتیک دارند. این درحالی است که آنان موارد تبعیض و آزار و اذیت را نیز تجربه کرده اند.

تبعیض در زمینه کاریابی و بازرسی پولیس

یک سوم مسلمانان  در اروپا احساس می کنند که در طول پنج سال گذشته در زمینه یافتن کار مورد تبعیض قرار گرفته‌ اند. از میان افرادی که با تبعیض مواجه شده اند، تنها دوازده در صد آنان شکایت کرده اند. ۴۲ در صد مسلمانانی که با آنها مصاحبه شده اظهار داشته اند که سال گذشته مدارک شان ازسوی پولیس کنترول شده و دلیل آن این بوده که پیشینه مهاجرت داشته اند و یا به یکی از اقلیت های قومی تعلق داشته اند.

با وجود این همه مایکل او فلاهرتی مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا نتیجه این تحقیقات را مثبت ارزیابی می کند. او می‌گوید: «نتایج نظرسنجی ما نشان میدهد که خیلی مسخره است اگر تصور کنیم که مسلمانان در جامعه مان مدغم نشده اند. این مساله برعکس است. ما به این نتیجه رسیده ایم که اعتماد این افراد به نهاد های دموکراتیک، بیشتر از جعیت عمومی است.»

آقای فلاهرتی همچنان تاکید می کند که هر مورد تبعیض و جنایت مبتنی بر تنفر، از مشارکت مسلمانان و امکان یافتن کار برای آنان جلوگیری می کند.

او گفت: «دراین صورت این خطر وجود دارد که بخشی یا تمام گروه های جامعه نسبت به یکدیگر بیگانه شوند، چیزی که می تواند پیامد های خطرناکی را به دنبال داشته باشد.»

 

مصاحبه با ۱۰ هزارو ۵۰۰ نفر از ۱۵ کشور اروپایی

در این پژوهش مجموعاً ۱۰ هزارو ۵۲۷ نفر، که خود را مسلمان معرفی می کنند، از ۱۵ کشور اروپایی شرکت کرده اند. این تحقیقات جنبه های مشخص مرتبط با هم پیوندی اجتماعی را بررسی کرده است.

در این تحقیق مصاحبه شونده ها باید در مورد احساس وابستگی، اعتماد به نهاد های دموکراتیک، تجارب موارد تبعیض، آزار و اذیت، کنترول پولیس و همچنان فهم آنان از حقوق شان معلومات میدادند.

na/sa/sti/djo/cr (dpa, kna)

DW.COM

آگهی