ايران پرداخت پول نقد به افغانستان را تاييد کرد | افغانستان | DW | 26.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ايران پرداخت پول نقد به افغانستان را تاييد کرد

ايران به روز سه شنبه تاييد کرد که به افغانستان کمک مالي کرده است. اما گفت که اين کمکها صرف براي انکشاف و بازسازي اين کشور جنگزده بوده است.

رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران

رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران

حامد کرزي به روز دوشنبه اعتراف کرد که دفترش در فواصل منظم از ايران پول نقد دريافت مي کرده است. به گفته او، اين مبالغ صرف «مخارج خاص» مي شده است. رييس جمهور افغانستان همزمان با اصرار گفت که اين کمکها از راه هاي رسمي پرداخت شده اند.

«رامين مهمانپرست» سخنگوي وزارت خارجه ايران به روز سه شنبه در تهران گفت، ايران به افغانستان در پروژه هاي زيرساختي کمک مي کرده است. هدف اين کشور کمک به بازسازي افغانستان بوده است.

کرزي به روز دوشنبه به گزارشگران گفت، ايران به حکومت افغانستان «500 يا 600 يا 700 هزار دالر يورو يک يا دو بار در سال پرداخت کرده است». اما اين پرداختها شفاف بوده اند. کرزي به اين ترتيب در برابر مقاله روزنامه نيويارک تايمز واکنش نشان داد. در اين مقاله ادعا شده بود که تهران به قصد پيشبرد منافعش به حکومت افغانستان کمکهاي محرمانه کرده است.

د پ آ/انتظاري

ويراستار: رحيم رسول

مطالب مرتبط

آگهی