ايران يک خانم هالندي ايراني تبار را اعدام کرد | مجله حقوق بشر | DW | 29.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ايران يک خانم هالندي ايراني تبار را اعدام کرد

گزارشها حاکي اند که ايران يک خانم هالندي ايراني تبار را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. اين خانم پس از شرکت در اعتراضات سال 2009 زنداني شده بود.

گروه مبارزه بين المللي براي حقوق بشر، اتهامات عليه زهرا بهرامي را نادرست خواند

گروه مبارزه بين المللي براي حقوق بشر، اتهامات عليه زهرا بهرامي را نادرست خواند

صبح روز شنبه ايران يک خانم هالندي ايراني تبار را به اتهام فروش وداشتن مواد مخدر، اعدام کرد. اين درحالي است که ايران به تقاضاي دولت هالند جهت دادن تفصيل در مورد اين اتهام اعتنايي نکرده است. مقامات هالندي نگراني بسيار زياد شان را ازاين اعدام ابراز کرده اند.

« مهر» آژانس خبررساني ايران گزارش کرده است که «يک زن قاچاقبر به نام زهرا بهرامي ، دخترعلي ، امروز به دليل داشتن وفروش مواد مخدر اعدام شد».

گروه «انترنشنل کمپين فار هيومن رايتس» يا مبارزه بين المللي براي حقوق بشر که مرکز آن درنيويارک است، به نقل از دختر اين خانم 46 ساله گفت که بستن اتهام قاچاق مواد مخدر به وي جعلي است. اين گروه گفته است که زهرا بهرامي درايران به دنيا آمده است وشهروند هالند شده بود. او هنگامي به اتهام شرکت دراعتراضات ماه دسمبر سال 2009 بازداشت شد که براي ديدن خانواده اش به ايران آمده بود.

ا تهام قاچاق مواد مخدر

دفتر سارنوالي يا دادستاني ايران به روز شنبه تاييد کرد که زهرا بهرامي به دلايل « جرايم امنيتي» زنداني شده بود. درتوجيه اتهام قاچاق مواد مخدرنسبت به زهرابهرامي، دادستاني گفته است که او از ارتباطات هالندي اش براي قاچاق مواد مخدر به ايران استفاده مي کرده است. دادستان افزوده است که « متهم عضو يک دار ودستهء بين المللي براي قاچاق هيرويين به ايران بود و ازارتباطات هالندي اش دراين قسمت استفاده مي کرد. او دوبار به ايران مواد مخدر آورده و توزيع کرده است».

دادستان همچنان گفته است که به هنگام بازرسي خانه محل اقامت اين خانم، مقامات 450 گرام کوکايين و 420 گرام ترياک يافته اند. او همچنان گفته است که تحقيقات نشان داد که زهرا بهرامي 150 گرام هيرويين در داخل ايران فروخته است. مقام متذکره گفته است که « دادگاه انقلابي اين زن را به جرم داشتن 450 گرام هيرويين وفروش 150 گرام هيرويين درداخل ايران به مرگ محکوم کرده است».

به هالند اجازه تماس گيري داده نشد

بهرامي همچنان متهم به عضويت در سازمان مجاهدين خلق شده است. اين گروه درايران به حيث يک سازمان تروريستي شمرده مي شود ودر 30 سال گذشته مقامات ايراني را کشته است.

درآغاز اين هفته ايران دو نفر ديگر را نيز که دراعتراضات سال 2009 شرکت داشتند، به اتهام عضويت درسازمان مجاهدين خلق ايران اعدام کرده است.

به روز شنبه حکومت هالند سفيرايران درآن کشور را فراخواند تا درمورداين اعدام به حکومت آن کشور معلومات دهد. هالند تفصيلي درمورد بازداشت واتهامات زهرا بهرامي از حکومت ايران خواسته بود که ايران از دادن آن احتراز کرد. زيرا ايران مليت دوگانهء او را به رسميت نمي شناخت.

امواج اعدام

مطابق به گزارش رسانه ها ، باکشته شدن بهرامي ، شمار کساني که امسال درايران اعدام شان اعلام شده است، به 66 تن رسيد.

اين اعدام انتقاد کاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا را برانگيخت. خانم اشتون درمذاکرات پنج قدرت داراي حق ويتو درملل متحد همراه با آلمان واتحاديه اروپا، از اتحاديه اروپا نمايندگي مي کند.

اشتون گفته است: « اتحاديه اروپا عميقاً ازاستفاده ازمجازات مرگ درايران نگران است. درايران اعدامها با آهنگ خطرناکي افزايش مي يابند». اين اظهار اشتون هنگامي صورت گرفت که به روز پنجشنبه رسانه هاي دولتي ايران از اعدام ده قاچاقبر مواد مخدر گزارش دادند.

دويچه وله / رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاريمطالب مرتبط

آگهی