ايران خواهان به تعليق درآوردن عضويت ايالات متحده امريکا درآژانس بين المللي انرژي اتومي شد | آلمان و جهان | DW | 17.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ايران خواهان به تعليق درآوردن عضويت ايالات متحده امريکا درآژانس بين المللي انرژي اتومي شد

امروز شنبه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران ايالات متحده امريکا را « مجرم اتومي» خواند وخواهان به تعليق درآوردن عضويت اين کشور درآژانس بين المللي اتومي شد.

احمدی نژاد ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داد

احمدی نژاد ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داد

کنفرانس اتومي تهران فقط چند روز پس ازآن دايرمي شود که کنفرانس عالي امنيت اتومي به اشتراک 47 تن ازسران کشورها درواشنگتن داير شد. دراين همآيش سران، بارک اوباما برچين وسايراعضاي شوراي امنيت ملل متحد فشار آورد تا بنابر برنامه مورد مناقشه غني ساختن يوارنيوم توسط ايران ، ازوضع تحريمهاي جديد عليه تهران حمايت کنند.

به روز جمعه علي اکبرصالحي رئيس انرژي اتومي ايران گفته است که همايش تهران تدارکي است براي نشست بازرسي پيمان عدم گسترش سلاحهاي اتومي که قراراست دراوايل ماه آينده در نيويارک برگزارشود. گفته مي شود که دراين همآيش منوچهر متکي وزيرخارجه ايران نيز شرکت مي کند.

درکنفرانس تهران کشورهاي ارمنستان، جمهوري افريقاي مرکزي، چين ، عراق ، لبنان ، عمان، قطر، روسيه، سويس، سوريه، ترکمنستان، امارات متحده عربي، ملل متحد، آژانس بين المللي انرژي اتومي وسازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي نماينده فرستاده اند.

احمدي نژاد درآغازبيانيه اش امروز شنبه درتهران ايالات متحده امريکا را « مجرم اتومي » خواند وکنفرانس عالي درمورد امنيت اتومي را که درواشنگتن دايرشده بود، مورد سوال قرار داد.

دربيانيه خامنه اي رهبرمذهبي ايران که دراين کنفرانس خوانده شد گفته مي شود که « تنها حکومت امريکا جرم اتومي مرتکب شده است». دراين بيانه آمده است که « تنها مجرم اتومي جهان دروغ مي گويد و درحال حاضر خود را مخالف گسترش سلاحهاي اتومي نشان مي دهد.درحالي که هيج اقدام جدي اي دراين زمينه نکرده است».

احمدي نژاد گفته است که « يک گروه مستقل بين المللي بايد ايجادشود تا خلع سلاح اتومي وجلوگيري ازگسترش سلاحهاي اتومي را برنامه ريزي کرده ونظارت کند».

احمدي نژاد که زيررهبري او ايران به شکل تهاجمي اش برنامه اتومي مورد مناقشه ايران را پيش مي برد، ساختار شوراي امنيت ملل متحد را مورد انتقاد قرار داد.

رئيس جمهورايران گفت:« حق ويتو که غيردموکراتيک، غيرانساني وغيرمصفانه است ، يابايد ازبين برود ويا اينکه هرگاه کساني برموجوديت آن اصرار دارند، بايد برخي کشورهاي امريکاي لاتين، آسيا، افريقا واروپا نيز براي کاهش دادن نتايج منفي آن بايد اين حق را داشته باشند».

فريزر کاميرون، تحليلگر موسسه تحقيقاتي « مرکز اتحاديه اروپا - روسيه » گفته است که مسئله اتومي ايران بنابر « سوء تفاهمات دوجانبه » بين غرب وايران هرچه بيشترپيچيده ترشده مي رود.

فرانس پرس/ رسول رحيم

آگهی