ايران تا بهارآينده يک مليون افغان مهاجر را اخراج مي کند | مصاحبه ها | DW | 30.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

ايران تا بهارآينده يک مليون افغان مهاجر را اخراج مي کند

بنابه گزارش رسانه ها درظرف چند روزاخيرايران دهها هزارمهاجرافغان را دوباره به وطن شان عودت داده است. اين اقدام براي آن است که تاماه مارچ يک مليون مهاجرافغان به افغانستان برگردانده شوند.

دردوراول ایران درنظردارد پنجصد هزارمهاجرافغان را اخراج بکند

دردوراول ایران درنظردارد پنجصد هزارمهاجرافغان را اخراج بکند

روزنامه تهران امروزازقول مصطفي پورمحمدي وزيرداخله ايران نقل نموده است که :" درمرحله اول اميدواريم تا 500000 نفررا اخراج بکنيم درصورتي که اين کارموفق گردد ما برنامه عودت به وطن يک مليون باشنده بيگانه را تا پايان سال عيسوي به اجرا درمي آوريم
آگهی