ايران انتظار ندارد ازخارج مورد حمله قرار بگيرد | آلمان و جهان | DW | 12.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ايران انتظار ندارد ازخارج مورد حمله قرار بگيرد

ايران اخطار داده است که حمله ايالات متحده امريکا واسرائيل بر جمهوري اسلامي به خاطر برنامه اتومي اش که غرب فکرمي کند به منظورساختن بمب اتومي مي باشد، " ديوانگي" خواهد بود.

سعید جلیلی رئیس هیئت ایرانی برای مذاکرات اتومی به زودی با سولانا متصدی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره می کند

سعید جلیلی رئیس هیئت ایرانی برای مذاکرات اتومی به زودی با سولانا متصدی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره می کند

اين تبصره ها درست چند روز پس ازآن توسط غلام حسين الهام سخنگوي حکومت ايران صورت مي گيرند که جمهوري اسلامي آزمايشهاي راکتي را درخليج فارس را به راه انداخت ودراثر آن تنشهاي منطقوي بيشترگرديد وقيمت نفت به طور بيسابقه اي افزايش يافت.

يک ماه پيش اسرائيل تمرينهاي گسترده نيروهاي هوايي اش را به راه انداخت واين امر شايعات حمله احتمالي آن کشور برتاسيسات هستوي ايران را دامن زد.

ايران که چهارمين قدرت صادرکننده نفت درجهان مي باشد، تاکيد نموده است که درصورت مورد حمله واقع شدن ، بالمقابل تل ابيب ومنافع ايالات متحده امريکا را مورد حمله قرار مي دهد، تنگه هرمز را که يک چهل درصد نفت جهان ازآن انتقال مي يابد مسدود مي سازد.

غلام حسین الهام سخنگوی حکومت تصمیم حمله به ایران را دیوانگی وحماقت خوانده است

غلام حسین الهام سخنگوی حکومت تصمیم حمله به ایران را دیوانگی وحماقت خوانده است

فرستنده دولتي ايراني ازقول الهام گفته است که :" ما تصورنمي کنيم که کسي مرتکب چنين ديوانگي وحماقتي شود... وکسي قدرت آن را ندارد که چنين تجاوزي بکند... درکل جمهوري اسلامي يک تهديد نيست وما تهديدي را نمي پذيريم "

ايران مدعي است که برنامه اتومي اش براي توليد برق مي باشد. کشورهاي غربي واسرائيل براين نظراند که جمهوري اسلامي مي خواهد بمب اتومي بسازد.

واشنگتن گفته است که مي خواهد براي حل اين معضله طرق دپلوماتيک را به کارگيرد، لاکن درصورتي که اين راه ناکام شود، اقدام نظامي را رد نمي کند.

اسرائيل که خود داراي سلاح اتومي مي باشد، ازمدتها بدينسو تکرارمي کند که نمي گذارد جمهوري اسلامي داراي سلاح اتومي گردد

منوچهرمتکي وزيرخارجه ايران گفته است که وي هرگز تصور نمي کند که دو دشمن عمدهء آن کشور بخواهند با حمله برجمهوري اسلامي ، با يک بحران ديگر درخاورميانه درگير شوند.

متکي ضمن اشاره به جنگ اسرائيل عليه حزب الله گفته است:" رژيم صيهونيستي هنوز غرق درشوک بعداز جنگ لبنان است". منظور دراينجا جنگ بي نتيجه سال 2006 مي باشد. متکي افزوده است که " ايالات متحده امريکا هنوز آن ظرفيتي را ندارد که دريک بحران ديگر درمنطقه خليج فارس داخل گردد".

متکی می گوید ایالات متحده امریکا آن ظرفیت را ندارد که دردو بحران درخلیج فارس درگیر شود

متکی می گوید ایالات متحده امریکا آن ظرفیت را ندارد که دردو بحران درخلیج فارس درگیر شود

الهام گفته است که هدف بازيهاي جنگي هفته گذشته که درآن راکتهايي شليک شده اند که گفته مي شود اسرائيل وپايگاههاي امريکايي را ضربه زده مي توانند، تقويت آمادگيهاي نظامي کشورش مي باشد.

الهام گفته است :" اين مانورها بخشي ازنمايش قدرت بازدارندهء نظامي ايران است واين قدرت هميشه درخدمت صلح وثبات منطقه مي باشد".

تحليل گران براين نظراند که حمله ايالات متحده امريکا واسرائيل برايران يک حمله هوايي خواهد بود، نه اينکه يک حمله کامل باشد يعني نيروهاي زميني را نيز مانند عراق وافغانستان دربرگيرد. آنها مي افزايند که ايران بالمقابل مي تواند با تاکيتهاي غيرمتداول مانند به کارگماشتن نيروهاي کوچک جهت حمله برکشتيها ويااستفاده ازمتحدانش درمنطقه براي ضربت زدن به منافع ايالات متحده امريکا ويا اسرائيل عمل بکند.

ايالات متحده امريکا وپنج قدرت بزرگ ديگر به ايران دربدل متوقف ساختن برنامه حساس هستوي اش ، مشوقهاي اقتصادي پيشنهاد کرده اند. اين چيزي است که ايران آن را نپذيرفته است.

به روز جمعه يک مقام ايراني گفته است که سعيد جليلي نماينده جمهوري اسلامي براي مذاکرات اتومي قراراست به تاريخ نزدهم ماه جولاي با خاويرسولانا متصدي سياست خارجي اتحاديه اروپا مذاکره نمايد. الهام گفته است:" جمهوري اسلامي ايران براي مذاکرات با شرايط منصفانه آماده مي ماند و چيزتحميلي را قبول نمي کند...هيچ اقدامي در راستاي محروم ساختن ايران ازحقوقش نه قابل قبول است ونه قابل مذاکره ".

مطالب مرتبط

آگهی