ايالات متحده امريکا نام 645 زنداني بگرام را اعلان کرد | مجله حقوق بشر | DW | 16.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

ايالات متحده امريکا نام 645 زنداني بگرام را اعلان کرد

ايالات متحده امريکا ليست 645 زنداني اي را که درپايگاه هوايي بگرام محبوس مي باشند انتشار داده است. اتحاديه دفاع از آزاديهاي مدني ايالات متحده امريکا (اي سي ال يو) خواهان اعلان هويت ومشخصات اين زندانيان شده بود.

ازسالها بدينسو صدها انسان درشرايط تکاندهنده پايگاه نظامي بگرام زنداني مي باشند ، بدون آنکه به آنها گفته شده باشد که چرا دستگيرشده اند

ازسالها بدينسو صدها انسان درشرايط تکاندهنده پايگاه نظامي بگرام زنداني مي باشند ، بدون آنکه به آنها گفته شده باشد که چرا دستگيرشده اند

به دنبال به راه افتادن دعواي اين اتحاديه درمحکمه ، حکومت ايالات متحده امريکا يک گزارش 2000 صفحه اي را دراين زمنيه انتشار داده است. زندانيان خارجي اي که دراين ليست ازآنها نام برده مي شود مي توانند درمحاکم امريکايي اقامه دعوا کنند. لاکن دراين ليست تنها ازآنها نام برده شده است، ازمليت وچگونگي دستگيري آنها چيزي گفته نشده است.

مليسا گودمن، وکيل " اتحاديه آزاديهاي مدني ايالات متحد امريکا " گفته است:

" ازسالها بدينسو صدها انسان درشرايط تکاندهنده پايگاه نظامي بگرام زنداني مي باشند ، بدون آنکه به آنها گفته شده باشد که چرا دستگيرشده اند" . وکيل موصوف همچنان افزوده است که حکومت ايالات متحده امريکا بايد تفصيلاتي درمورد به اسارت گرفتن اين افراد واينکه چه اتهاماتي عليه آنها وجود دارد، ارائه کند.

به گفته رمزي قاسم، پروفيسور حقوق و وکيل امين البکري زنداني يمني تاکنون کسي به اين ليست دسترسي نداشته است. يمني درسال 2002 درتايلند دستگير شده بود وازآنجا به بگرام آورده شده بود.

يک قاضي فدرال در واشنگتن درمورد بکري فيصله کرد که او حق دارد که در يک محکمه امريکايي به خاطر زنداني شدنش اقامه دعوا کند. اين برعکس کساني است که درافغانستان دستگيرشده ودرهمانجا زنداني شده اند. حکومت امريکا عليه اين تصميم محکمه فدرال درواشنگتن استيناف طلب شده است.

اسوشيتد پرس/ رسول رحيم

ويراستار: ابراهيم خيل

آگهی